№ 2 (2016): Інтегровані комунікації

«Інтегровані комунікації» – новостворений науковий журнал Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

У журналі публікуються оригінальні завершені статті та наукові повідомлення з досліджень у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства.

Для науковців, студентів і фахівців соціальнокомунікаційної галузі.

Опубліковано: 2016-12-22

Реклама та зв’язки з громадськістю

Теорія і практика журналістики

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

Архівознавство та документознавство

Наукові розвідки студентів

Науково-практична діяльність Інституту журналістики