Анонси

Шановні колеги!

Оголошуємо набір статей до наукового журналу Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка «Інтегровані комунікації», випуск 1 (15), 2023.
Просимо до 25 березня 2023 р. на електронну адресу відповідального секретаря видання d.kharamurza@kubg.edu.ua подати такі матеріали:
- статтю, оформлену відповідно до вимог (див. Вимоги до подання);
- довідку про автора.
Кожній статті надається цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). Вартість публікація становить 25 гривень за одну сторінку (вартість розраховується за кількістю сторінок статті у форматі Microsoft Word).
Роботи студентів публікуються безкоштовно.
 
Рубрикація видання:
- «Реклама і зв’язки з громадськістю»;
- «Видавнича справа та редагування»;
- «Теорія і практика журналістики»;
- «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»;
- «Архівознавство та документознавство»;
- «Термінологічний диспут»;
- «Рецензії, відгуки, покажчики змістів»;
- «Наукові розвідки студентів»;
- «Науково-практична діяльність Факультету журналістики».
 
Науковий збірник друкує:
1) оригінальні завершені праці у форматі статей, які раніше не друкувалися;
2) рецензії на книжки (монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць) у галузі медіакомунікацій, журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, медіакультури, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, інформології, що вийшли протягом останніх двох років.