Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.

Поєднання старої традиції та нової технології може принести безпрецедентно велику суспільну користь. Стара традиція — це готовність вчених та дослідників безоплатно публікувати результати своїх праць у наукових виданнях для отримання та поширення нових знань. Новою технологією стає Інтернет. Громадська користь, яку приносить поєднання цих двох факторів, знаходить своє вираження у електронному розповсюдженні по всьому світу журнальних статей, відрецензованих експертами, та абсолютно вільному і необмеженому доступі до них учених, дослідників, викладачів, студентів та усіх, кого цікавить наука.

Література, яка має бути у вільному доступі в Інтернеті, — це та, яку науковці дають світу без очікування оплати. Насамперед, ця категорія охоплює їхні рецензовані журнальні статті, але вона також включає будь-які нерецензовані препринти, які вони, можливо, захочуть розмістити в Інтернеті для коментарів або попередити колег про важливі результати дослідження. Існує багато ступенів і видів ширшого та легшого доступу до цієї літератури.

Під «відкритим доступом» до опублікованого змісту мається на увазі його безкоштовна доступність у загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані програмному забезпеченню або використовувати для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних або технічних бар’єрів, крім тих, які невіддільні від отримання доступу до самого Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні.

Метою Будапештської декларації є відкритий доступ до літератури, яка отримала експертну оцінку. Створення відкритих архівів та створення нового покоління альтернативних журналів відкритого доступу стають способами досягнення цієї мети. Вони не тільки є прямими та ефективними шляхами до неї, але й можуть бути здійснені вченими самостійно, без зволікання, і не потребують змін, які приносять ринок чи законодавство.