ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ)

  • Larysa G. Masimova Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики

Анотація

У статті представлено форми та методи залучення представників роботодавців до освітнього процесу на прикладі навчання фахівців з видавничої справи та редагування. Дослідження передбачало також аналіз методики підготовки та проведення занять і пошук нестандартних форм співпраці з практиками. У результаті встановлено, що існують різні види залучення представників роботодавців до освітнього процесу: на постійній основі; разове запрошення фахівця для передачі професійного досвіду студентам. Доведено, що у роботі зі студентами та представниками роботодавця необхідно дотримуватися методики підготовки разових заходів. Виявлено результативні форми включення фахівців-практиків в освітній процес: лекції-бесіди, пресконференції, професійно-орієнтовані ділові ігри, майстер-класи тощо. Також акцентується увага на нетрадиційних способах взаємодії з представниками роботодавців: виставка-ярмарок видавничих проектів, спонсоринг.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.9

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larysa G. Masimova, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики
канд. наук із соц. комунік., доцент

Посилання

Билина Ю. Особливості формування професійної

компетентності майбутніх фахівців видавничої справи

та редагування / Ю. Билина // Імідж сучасного педагога.

– 2013. – № 10. – С. 6–8.

Билина Ю. Л. Формування інформаційної компетентності

майбутніх фахівців видавничої справи та редагування

за допомогою інтерактивного методу навчання CASE-STUDY [електронний ресурс] // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – 2013. – № 4. – С. 40–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/itot_2013_4_7.pdf. – дата доступу:

12.2016.

Відоменко Д. Д. Сутність професійної компетентності

майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування [електронний ресурс] // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 34. – С. 100–106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pfto_2014_34_16.pdf. –дата доступу: 13.12.2016.

Соляник А. А. Підготовка фахівців для книжкової

галузі України: традиції та новації [електронний ресурс] // Вісник харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 32. – С. 116–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/hak_2011_32_13.pdf. – дата

доступу: 13.12.2016.

Масімова Л. Г. Формування професійних компетентностей

фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа [електронний ресурс] // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. – Вип. 1–2. – С. 111–115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2015_1-2_25.– дата доступу: 13.12.2016.

Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації [електронний ресурс] // Технологія і техніка друкарства. – 2013. – Вип. 1. – С. 112–

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Titd_2013_1_14.– дата доступу: 13.12.2016.

Прилипко С. М. Сучасні інноваційні підходи в

навчальному процесі [електронний ресурс] / С. М. Прилипко, С. М. Іванов // Право та інноваційне суспільство.

– 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_14.– дата доступу: 13.12.2016.

Бутенко Т. О. Формування комунікативної компетентності

фахівців у процесі управлінської підготовки [електронний ресурс] / Т. О. Бутенко, С. М. Резнік //Наукові праці [чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Педагогіка. – 2009. – Т. 108. –Вип. 95. – С. 95–99. – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_108_95_20.– дата доступу: 13.12.2016.

Котенко Т. М. Тренінг як засіб активізації навчання

у вищій школі [електронний ресурс] // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.економічні науки. – 2009. – Вип. 16(2). – С.

–147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Npkntu_e_2009_16(2)__25.– дата доступу: 13.12.2016.

Чадаєва К. Ю. Інновації в освіті: теоретично методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій школі [електронний ресурс] // Вісник харківської

державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство.

Архітектура. – 2013. – № 2. – С. 51–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_2_17. – дата доступу: 13.12.2016.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [електронний ресурс] // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – № 1. – С. 27–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_5. – дата доступу: 13.12.2016.

Бутенко Т. О. Активні методи навчання у формуванні

комунікативної компетентності студентів // Педагогіка,

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного

виховання і спорту. – харків : хдАдМ (ххПІ),2009. – № 11. – С. 6–9.


Переглядів анотації: 637
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2018-11-20
Як цитувати
Masimova, L. G. (2018). ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ). Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/44
Розділ
Видавнича справа та редагування