АРХЕТИП У МЕДІАТЕКСТІ: ПРОСТОРОВІ ОБРАЗИ

  • Olena A. Rosinska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті досліджуються архетипні просторові образи, що становлять основу ментальних полів, відображених в українському інформаційному просторі. Представлений матеріал є частиною комплексного дослідження специфіки просторових образів у текстовому комунікуванні, зокрема художньому та медійному. На думку автора, певні просторові концепти як основа ментального поля споживача інформації позначаються на його інтерпретації цієї інформації та створюють можливість для різноманітних інформаційних маніпуляцій. У контексті українського інформаційного простору спостерігається чітке протиставлення «схід» – «захід» у сенсі визначення позитивного й негативного, ціннісного, а також закріплення певних географічних міфів, що сприймаються як аксіома й не стають предметом осмислення та переоцінки у зміненій реальності не тільки для пересічних споживачів інформації, але й для авторів медіатекстів.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.14

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena A. Rosinska, Київський університет імені Бориса Грінченка
канд. філол. наук, доцент, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Білокобильський О. Заручники міфологічного розуму чи чому східноукраїнський кофлікт став можливим / О. Білокобильський. – Режим доступу: https:// uisgda.com/ua/zaruchniki_mfologchnogo_rozumu_abo_

chomu_shdnoukranskij_konflkt_stav_mozhlivim.html.–дата доступу: 21.08.2016 р.

Вакарчук С. Сьогодні не може бути поняття «свій» і «чужий» за походженням, паспортом чи мовою / С.Вакарчук // Українська правда. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/ columns/2016/05/27/7109968/ 27.05.2016. – дата доступу: 21.08.2016 р.

Лосєв І. Галицький міф російської свідомості. /

І.Лосєв. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com. –

дата доступу: 21.08.2016 р.

Лотман Ю. литература и мифы / Ю. лотман, З Минц, Е.Мелетинский // лотман Ю. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Т. 2. – Москва, 1992. – 540 с.

Мелетинский Е. О литературных архетипах/Е.Мелетинский. – Москва, 1994. – 380 с.

Мотиль О. Вмирати за донбас? // Українська правда. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/ columns/2016/05/23/7109344/ 23.05.2016. – дата доступу:

08.2016 р.

Новости Украины. – Режим доступу: http:// from-ua.com/news/177124-andruhovich-donbass-i-krimnado-otdat-rossii.html.– дата доступу: 21.08.2016 р.

Пендикова И. Архетип и символ в рекламе / И. Пендикова, Л. Ракитина. – Москва, 2008. – 236 с.

Сторчак В. Архетип и ментельность в контексті религиоведения : дис. … канд.. филос. наук. – Москва,

– 20 с.

Ткаченко О. Україна на ментальній мапі центально-східної Європи пошуки ідентичності / О.Ткаченко //

Вісник львівського університету. – 2011. – Вип. 35. – С.

–287. – Режим доступу: http://journ.lnu.edu.ua/

publications/visnyk35/Visnyk35_P3_09_Tkachenko.pdf. –

дата доступу: 21.08.2016 р.


Переглядів анотації: 154
Завантажень PDF: 270
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Rosinska, O. A. (2018). АРХЕТИП У МЕДІАТЕКСТІ: ПРОСТОРОВІ ОБРАЗИ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/49
Розділ
Теорія і практика журналістики