ЖАНРИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І РУБРИКАЦІЇ ТЕКСТІВ)

  • Nina M. Vernyhora Київський університет імені Бориса Грінченка,Інститу журналістики

Анотація

Статтю упорядковано на основі редакційних досліджень матеріалів, що подаються авторами до друку. Вивчено та згруповано ті помилки, які найчастіше повторюються в текстах. З інформаційною метою розроблено методичні рекомендації, що стануть в пригоді авторам-початківцям під час підготовки тексту статті (наукового повідомлення, тез наукової доповіді) та сприятимуть поліпшення якості авторських матеріалів.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.8

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nina M. Vernyhora, Київський університет імені Бориса Грінченка,Інститу журналістики
канд. наук із соц. комунік., доцент

Посилання

Зарицький М. С. Стилістика сучасної української

мови : навч.-метод. посіб. / М. С. Зарицький. – Київ : ВКФ «Сатсанга», 1999. – 88 с.

Коваль А. П. Практична стилістика української мови : навч. посіб. / А. П. Коваль. – Київ : Рад. шк., 1987.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О. Д. Пономарів. – Київ : либідь, 1992.

Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 215 с.

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – Київ : АБУ, 2002. – 480 с.

Крушельницька О. В. Методологія та організація

наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька.

– Київ : Кондор, 2003. – 192 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень

у вищій школі : навч. посіб. / І. С. П’ятницькаПозднякова.

– Київ, 2003. – 116 с.

Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України [електронний ресурс] // Постанова Президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1. – Режим доступу:www.pstu.edu/fileadmin/files/nauka/vestnik/econ/trbovaniya.pdf. –дата доступу: 25.10.2016.

Скорочені таблиці УдК українською мовою (понад 2000 рубрик) [електронний ресурс] // Сайт Консорціуму УдК. – Режим доступу: http://www.udcsummary.info/php/index.php. – дата доступу: 25.10.2016.

довідник з УдК [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacode.com/online/udc/. – дата доступу: 25.10.2016.– Рос.

УдК в Україні [електронний ресурс] / Книжкова

палата України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/texts/libdoc/udc.htm. – дата доступу:25.10.2016.

Основна таблиця УдК [електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC_ist.htm.–

дата доступу: 25.10.2016.

Носова Б. М. Переваги медіа в трактуванні української ідентичності [електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57. – С. 77–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j pdf/Nzizh_2014_57_17.pdf .– дата доступу: 25.10.2016.

Крайнікова Т. С. Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами [електронний ресурс] // Актуальні питання масової комунікації. – Київ, 2014. – Вип. 15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmk_2014_15_4. pdf. – дата доступу: 25.10.2016.

дСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

(ГОСТ 7.1–2003, IDT). – [чинний від 2007–07– 01]. – Київ : держстандарт України, 2007. – 47 с.

дСТУ 3582–97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – [чинний від 1996–01–12]. – Київ : держстандарт України, 1998. – 26 с.


Переглядів анотації: 195
Завантажень PDF: 401
Опубліковано
2018-11-20
Як цитувати
Vernyhora, N. M. (2018). ЖАНРИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І РУБРИКАЦІЇ ТЕКСТІВ). Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/43
Розділ
Видавнича справа та редагування