ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ М. КИЄВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  • Tetiana A. Guzenko Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації

Анотація

У статті досліджуються питання розвитку нового для українського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування соціального інституту – комунікацій з громадськістю – забезпечення зв’язку з місцевими громадами та створення умов для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; конкретизації поняттєвого апарату, принципів і правил інституціонального аналізу; розробки системи критеріїв оцінки ефективності використовуваних органами місцевого самоврядування стратегічних моделей комунікації з громадськістю. Комунікації між органами місцевого самоврядування та громадськістю – важлива складова частина демократичного розвитку держави, становлення й розвитку громадянського суспільства та соціально й політично активного громадянина. У цьому контексті надзвичайно актуальним є питання вибудови ефективної системи взаємодії і забезпечення органами місцевого самоврядування результативних зв’язків із громадськістю, запровадження європейських стандартів комунікації «влада–суспільство», адже саме ці стандарти є релевантним фактором легітимізації управлінських рішень та забезпечують створення умов для реальної участі населення у формуванні й реалізації державної політики, насамперед у сфері місцевого самоврядування. Ми поставили за мету проаналізувати питання розвитку нового для українського суспільства соціального інституту – комунікацій з громадськістю – забезпечення зв’язку з громадянами та створення умов для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; конкретизації поняттєвого апарату, принципів і правил інституційного аналізу; розробки системи критеріїв оцінки ефективності використовуваних органами місцевого самоврядування моделей комунікації з громадськістю. На основі цих даних потрібно з’ясувати чинники, що спричиняють соціально-політичну напругу та недовіру до владних органів різного рівня.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.2

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana A. Guzenko, Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації

канд. наук із соц. комунік.,
заст. директора Департаменту суспільних комунікацій
Київської міської державної адміністрації

Посилання

Баровська А. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект [аналітична записка] [Електронний ресурс] / А. Баровська ; Національний інститут стратегічних

досліджень. – 2014. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/293/.

Гулай В. Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі / Василь Гулай // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Вип. 27. – 2015. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28405/1/015-089 094.pdf.

Драгомирецька Н. Сучасні тенденції комунікацій у державному управлінні [Текст] / Н. Драгомерецька // Публічне урядування. – № 1(1). 2015. – С. 85–96.

Запровадження комунікацій в суспільстві [Текст] / за заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. – Київ : ТОВ «Вістка», 2009. – 56 с.17

Михайловська О. Деякі аспекти комунікативної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості // Науковий вісник Полісся. – № 1. – (5). – 2016.

Про затвердження міської цільової програми на 2016–2018 роки «Київ інформаційний». Рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 р. № 333 // Хрещатик. – 2016. – № 48.

Романенко Є. Діалогічна взаємодія громадськості та органів державної влади у процесі формування державної політики [Текст] / Є. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 50–54.

Салій Ю. «Публічний простір» впишуть у Статут Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2016/10/03/publichniy-prostir vpishut-u-statut- kiyeva/.

Статут територіальної громади міста Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.gov.ua/uk/content/statut-terytorialnoyi-gromady-mista-kyyeva.

Стратегія побудови спільних візій моделей місцевого самоврядування для конкретних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://peace.in.ua/stratehiya-

pobudovy-spilnyh-vizij-modelej-mistsevoho-samovryaduvannya-dlya-konkretnyh-hromad/.

Тищенко І. Що таке міський публічний простір. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://mistosite.org.ua/uk/articles/shho-take m%D1%96skyj-publ%D1%96chnyj- prost%D1%96r.

Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст] : посібник. – Київ : Ленвіт, 2012. 64 с.

Штурхецький С. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в України [Текст] : монографія / С. В. Штурхецький. – Рівне : ТОВ «Овід», 2011. – 148 с.

Government Communications Plan 2015/2016.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://communication.cabinetoffice.gov.uk/government comms-plan/.

Tom Clive. London 2012: a victory in strategic communications [Електронний ресурс] / Tom Clive. – Режим доступу: http://www.sermelo.com/news-and-insights/post/London-2012-a-victory-in-strategic-communications/26.

Martin Nunn. Problems of transition from Ukrainian authorities to inform the communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2268/.

Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. – Київ : НІСД, 2014. – С. 3–4, 34–39.


Переглядів анотації: 2005
Завантажень PDF: 576 Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати
Guzenko, T. A. (2018). ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ М. КИЄВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/37
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю