РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РЕКЛАМІ

  • Sofia O. Kurban Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Проблема репрезентації гендерних стереотипів у сучасній рекламній комунікації є актуальною і малодослідженою у нашій країні. Окрім того, вона зачіпає етичні аспекти стосунків статей, а також може уповільнювати розвиток суспільства. У пропонованій статті робиться спроба частково класифікувати і проаналізувати прояви гендерних стереотипів в українському рекламному просторі.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.5

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Sofia O. Kurban, Київський університет імені Бориса Грінченка
аспірантка Інституту журналістки Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Агеев В. С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов / В. С. Агеев // Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві – Київ : Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 4–5.

Адлер А. Понять природу человека / А. Адлер. – Санкт-Петербург, 1997. – 256 c.

Андреева Г. М. Социальная психология : [учебник] / Г. М. Андреева. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.

Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование : [пер. с нем.] / О. Вейнингер. – Москва : Терра, 1992. – 480 с.

Капська А. Й. Соціальна педагогіка : [підручник] / А. Й. Капська. – Київ : Центр учб. літ., 2011 –

с.

Кірчева Н. С. Гендерні стереотипи в рекламі / Н. С. Кірчева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 23. – С. 116–124.

Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. –Москва : Политиздат, 1967. – 383 с.

Кочарян А. С. Личность и половая роль: Симптомокомплекс маскулинности/фемининности в норме и патологии / А. С. Кочарян. – Харков : Основа, 1996. – 127 с.

Кошкалда О. Гендерні стереотипи в рекламі: теоретичні засади функціонування // Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 17. – С. 72–74.

Кравченко Е. И. Мужчина и женщина: взгляд сквозь рекламу (социологические мозаики Эрвина Гоффмана) / Е. И. Кравченко // Социс. – 1993. – № 2. – С. 117–131.

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Ричард Харрис. – Санкт-Петербург, 2003. – 448 с.

Марценюк Т. О. Гендерні стереотипи зовнішньої

реклами (на прикладі Подолу міста Києва) / Т. О. Марценюк, О. А. Рождественська // Наук. зап. НаУКМА.

Сер.: Соціол. науки. – 2009. – Т. 96. – С. 82–88.

Сайт ТМ «Люкс» : [веб-сайт]. – [2016, ПАТ «Монделіс Україна»]. – Режим доступу: http://new.lux.ua/.

Стельмах Б. Сексизм у медіа й рекламі: сучасна Україна [Електронний ресурс]. – [Київ : Український Ресурсний центр ГУРТ 1995–2016]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/news/recent/18702/.

Шведова Н. А. Просто о сложном: гендерное просвещение / Н. А. Шведова ; отв. ред. Т. Ю. Забелина. — Москва : Антиква, 2002.


Переглядів анотації: 497
Завантажень PDF: 1052
Опубліковано
2018-11-20
Як цитувати
Kurban, S. O. (2018). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РЕКЛАМІ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/40
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю