МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ІНСТИТУТІ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

  • Svitlana M. Vernyhora Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут Журналістики

Анотація

У публікації представлена методика викладання фахових дисциплін англійською мовою в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Методи реалізації зазначеної практики продемонстровані на прикладі дисциплін спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю»: «Копірайтинг у рекламі», «Копірайтинг в PR», «Соціальна реклама», «Теорія масової інформації», «Комунікаційні стратегії».

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.1

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana M. Vernyhora, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут Журналістики
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,

Посилання

Rabota.ua [Платформа пошуку вакансій, вимоги до вакансії копірайтера] [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rabota.ua/jobsearch/vacancy_list?regionId=1&keyWords=%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%80. – дата доступу: 19.12.2016.

Brinton D. M. Content-based second language instruction / D. M. Brinton, M. A. Snow, M. B. Wesche. – New York Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

Coyle D.CLIL: Content and Language Integrated

Learning / D. Coyle, P. Hood, D. Marsh. – GB : Cambridge

University Press, 2010, – 173 p.

De Escorcia B. A. Team Teaching for Students of

Economics; a Columbian Experience [Teкст] / B. A. De Escorcia // Common Ground : Shared Interests in ESP and

Communication Studies. ELT documents. – Pergamon Press

& The British Council, 1984. – No 117. – P. 135–143.

Hutchinson T. English for Specific Purposes : A Learner-centered Approach [Teкст] / T. Hutchinson, A. Wa-

ters. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 315 p.

Mackenzie I. Content and Language Integrated Learning, Professional English, and the Future of ELT [елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://peo.cambridge.

org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:content-and-language-integrated-learning-professional-english-and-the-future-of-elt-&catid=2:general-articles&Itemid=8. –дата доступу: 15.12.2016.

Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. – Москва,1991. – 160 с.

Кулагин П. Г. Межпредметные связи в процессе

обучения/П. Г. Кулагин. – Mосква : Просвещение, 1981. –

с.

Брандт А. Методики викладання англійської мови [електронний ресурс] / Анастасия Брандт. – Режим до-

ступу: https://greenforest.com.ua/journal/read/metodiki-

vikladannya-anglijskoi-movi. – дата доступу: 17. 12. 2016.

Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Киев : ленвит, 2004. – 192 с.

Міжпредметна координація у навчанні професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.

edu.ua/pdf/monograf/14/13.pdf. – дата доступу: 15. 12.

Вернигора С. М. Копірайтинг в рекламі : робоча

програма для студентів за напрямом підготовки 6.030302

Реклама та зв’язки з громадськістю [1 курс]; галузь знань

Журналістика та інформація [електронний ресурс] / С.М. Вернигора. – Київ : Київський університет імені

Бориса Грінченка, 2016. – 25 с. – Режим доступу: http:// elibrary.kubg.edu.ua/15874/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B

F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0

%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96.pdf. – дата доступу:

12.2016.


Переглядів анотації: 165
Завантажень PDF: 141 Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати
Vernyhora, S. M. (2018). МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ІНСТИТУТІ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/36
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю