Про журнал

«Інтегровані комунікації» – електронний науковий журнал Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2024 року №220 електронний науковий журнал «Інтегровані комунікації» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії у галузі соціальних комунікацій за спеціальністю 061 Журналістика.

В електронному науковому журналі "Інтегровані комунікації" публікуються оригінальні завершені статті та наукові повідомлення з досліджень у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, медіапродюсування.

Із 2016 до 2022 р. журнал "Інтегровані комунікації" виходив у друкованому форматі. У 2022 р. формат видання змінено на електронний (згідно з рішенням Вченої ради Університету Грінченка від 30 листопада 2022 р.).

Рубрикація видання: «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування», «Теорія і практика журналістики», «Медіакомунікації», «Рецензії, відгуки, покажчики змістів», «Науково-практична діяльність Факультету журналістики».

Засновник повністю фінансує видання, плата за подання та за публікацію не стягується.

ISSN 2524-2652 (Online)

Рік заснування - 2016.

Періодичність виходу журналу - двічі на рік.

УДК 070+659

DOI:  https://doi.org/10.28925/2524-2644

 

Журнал реферується, індексується та зберігається в:
DOAJ
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського