ЗАЛУЧЕННЯ МЕДІАІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ

  • Veronika V. Chekalyk Institute of Journalism Taras Shevchenko National University of Kyiv

Анотація

У статті розглядається державний імідж України, позиціонування держави у ЗМІ, цілісність і непоєднуваність сприйняття іміджевих інформаційних матеріалів різною аудиторією. Доведено, що імідж, віддзеркалений у ЗМІ, – результат взаємодії носія іміджу та аудиторії. Оприлюднені у дослідженні матеріали, зокрема структурований опис інструментів для творення іміджу засобами мас-медіа, мають практичне значення насамперед для удосконалення державного іміджу України. Це питання в подальшому потребує колосальної уваги не лише іміджмейкерів, а й політологів, економістів, фінансистів, юристів, дипломатів і піарників, науковців та інших висококваліфікованих менеджерів.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.6

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Veronika V. Chekalyk, Institute of Journalism Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor Institute of Journalism Taras Shevchenko National University of Kyiv

Посилання

Цыренжапов З. О. Информационно-коммуникативный

потенциал имиджа Российского государства : автореф.

дисс. ... канд. полит. наук : спец. 10.01.10. «Журналистика

(политические науки)» / З. О. Цыренжапов. — Москва,

— С. 15.

Медведева Н. Н. Внешнеполитический имидж России в контексте развития отношений с Европейским Союзом : автореф. дисс. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и глобального развития» / Н. Н. Медведева. — Москва, 2008. — С. 15.

Почепцов Г. Г. Имиджмейкер паблик рилейшинз для политиков и бизнесменов/ Г. Г. Почепцов. — Киев :РА Губерникова, 1995. — С. 29.

Дубас О. П. Імідж держави в інформаційно-комунікаційному просторі: особливості формування // Сучасні політичні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/ 123456789/3292/1/112-34.pdf.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – Москва : Рефлбук ; Киев: Ваклер. – 2000. – 768 с.

Бекон К. До дня народження жіночий // Cosmopolitan : жін. журнал. – 2013. – Липень.

Бабінець А. Інтерв’ю з Б. Гаврилишиним / А. Бабінець, О. Акименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/4de3950cdf6ea/.

Гаврилишин Б. Д. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє : доп. Римському Клубові/ Б. Гаврилишин ; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – Київ: Унів. Вид-во Пульсари, 2009. – 248 с.


Переглядів анотації: 139
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2018-11-20
Як цитувати
Chekalyk, V. V. (2018). ЗАЛУЧЕННЯ МЕДІАІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/41
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю