ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

  • Mykola M. Sanakuiev Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Учені, що виконують дослідження за багатьма традиційними напрямами
природничої науки, вирішуючи певні завдання дедалі частіше змушені врахувати інформаційні аспекти. Під час вивчення об’єктів, процесів та явищ дуже важливо використовувати нові засоби та методи медіареальності. Серед них особливе місце належить інформаційним та мережевим технологіям, методам і засобам інформаційного моделювання, а також інформаційному підходу як методу науковогоь пізнання. Уся методологія науки стає сьогодні більш інформаційно
орієнтованою порівняно з наукою ХХ ст. Тому інформаційна сфера
перетворюється не тільки одну з найбільш прогресивних та перспективних наукових галузей, але й на фундаментальну складову частину всього процесу пізнання з точки зору науки, наукову базу для формування суспільства, що засноване на знаннях. Зрозумілою є підвищена увага вчених до основ інформатики, а також до її філософских і науково-методологічних аспектів, що найбільш
виражено виявляється у сфері науки та освіти. Також системи освіти багатьох країн перебувають на етапі радикальної модернізації, метою якої є суттєве підвищення якості освіти, формування сучасного наукового світогляду та нової інформаційної культури особистості. А це, своєю чергою, потребує переходу на новітні принципи вивчення інформатики як фундаментальної науки та загальноосвітньої дисципліни. Автор статті розглядає проблему формування нового наукового світогляду в умовах становлення глобальних інформаційних процесів Увага зосереджена на широкому розповсюдженні новітніх комунікаційних концепцій та методів інформаційної науки у відповідному середовищі. Здійснено спробу визначити місце і роль філософії інформації в рішенні актуальних проблем прогресу соціальних комунікацій. На сучасному етапі розвитку науки проблема розуміння інформації та її сутності залишається відкритою. Багатоплановість феномену інформації тісно пов’язана зі структурою реальності та являється результатом взаємодії багатьох факторів. Робиться висновок, що нові технічні можливості сприятимуть більш ефективній організації інформаційних процесів в освіті та у вивченні різних cистем комунікації.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.2.15

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mykola M. Sanakuiev, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Посилання

Kyiv City Education, Academic and Research Workers’ Union of Ukraine (2016), Recommendations of UNESCO. The Structure of ICT Competence of the Teachers, available at: http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/print:page,1,4269-

rekomendacyi-yunesko-struktura-kt-kompetentnostvchitelv.html (accessed:9.10.2016).

Ursul, A.D. (1975), The Problem of Information in the Modern Science (Philosophical Essays), Nauka, Moscow, 287 p.

Dzoban, O.P. (2011), “The information in the context of anthropogenesis: philosophical sense”, Informatsiia i Pravo [Information and Law], no. 1(1), pp. 34-40.

Sanakuyev, M.H. (2012), “Information as a system orginising factor of progress’, Kul'tura Narodov Prychernomor'ya [Culture of Nations of Black Sea Region].

Sanakuyev, M.H. (2014), “Media philosophy as a new branch of philosophical knowledge”, Hileia: Naukovyi Visnyk [Hileia: Scientific Bulletin], no. p. 88 (#9).

Colin, K.K. (2007), “Philosophical and scientific-methodological problems of the modern informatics”, Otkrytoe Obrazovanie [Open Education], no. 3 (62), pp. 54-59.

Colin, K.K. (2007), “Fundamental studies in the field of informatics: common analysis, trends and prospects of development”, Nauchno-Tehnicheskaja Informacija: Ser. 1 [Scientific and Technical Infromation: Series 1], no. 7, pp. 5-11.

Colin, K.K. (2000), “Information approach to the methodology of science and scientific worldview”, Alma Mater: Vestnik Vysshej Shkoly [Alma Mater: Bulletin of Higher School], no. 1, pp. 16-22.

Colin, K.K. (2008), “The structure of reality and the phenomenon of information”, Otkrytoe Obrazovanie [Open Education], no. 5, pp. 56-61.

Colin, K.K. (2005), “The nature of information and philosophical fundamentals of informatics”, Otkrytoe Obrazovanie [Open Education], no. 2, pp. 43-51.

Dzoban, O.P. (2013), Philosophy of Information Law: Philosophical and General Theoretical Principles: a Monograph, Maydan, Kharkiv, 360 p.

Kadomcev, B.B. (1997), Dynamics and Information, Redakcija zhurnala “Uspehi fizicheskih nauk”, Moscow, 400 p.

Gurevich, I.M. (2007), Laws of Informatics – the Basis of Structure and Cognition of Complex Systems, TORUS PRESS, Moscow, 400 p.

Lju, Gan (2007), “Philosophy of Information and fundamentals of future chinese philosophy of science and technics”, Voprosy Filosofii [Issues of Philosophy], no. 5, pp. 45- 57.

The II International Congress of UNESCO “Education and Informatics” (1996), Informatika i Obrazovanie [Informatics and Education], no.5.

Colin, K.K. (2006), Historical and Philosophical Introduction to the Problems of Informatics: An Educational Program for Post-Graduate Students of Pedagogical Universities, IPI RAN, Moscow, 26 p.

Dzoban, O. P. (2012), Philosophy of Information Communications: a Monograph, Maydan, Kharkiv, 224 p.

Gurevich, I.M. (2009), Information Characteristics of Phisics Systems, IPI RAN, Moscow, 170 p.

Sudakov, K.V. (1999), Information Fenomen of Life Sustaining Activity, RMA PO, Moscow, 380 p.

Sergin, V.Ja. (2009), “Nature of cognitive ability of a man: theoretical neuroscience of brain”, Otkrytoe Obrazovanie [Open Education], no. 1(72), pp. 78-80.

Nagirner, D. I. (2001), Elements of Cosmology, izd.-vo SPbGU, SPb.

Tkachuk, V. M. (2011), Fundamental Problems of Quantum Mechanics, LNU im. Ivana Franka, Lviv, 144 p.

Ministry of Education and Science of Ukraine (2016), Regulations, available at: http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-

kvalifikacziyi/derzhavne-viznannya-dokumentiv-pro-naukovi-stupeni-ta-vcheni-zvannya-1/normativni-dokumenti.html (accessed: 9.10.2016).


Переглядів анотації: 371
Завантажень PDF: 344
Опубліковано
2019-02-12
Як цитувати
Sanakuiev, M. M. (2019). ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ. Інтегровані комунікації, (2). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/89
Розділ
Теорія і практика журналістики