№ 1 (2016): Інтегровані комунікації

«Інтегровані комунікації» – новостворений науковий журнал Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21991_11891Р від 31. 03. 2016 р.). У журналі публікуються оригінальні завершені статті та наукові повідомлення з досліджень у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з
громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства.

 

Рубрики видання №1 (2016): «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», «Рецензії, відгуки, покажчики змістів», «Наукові розвідки студентів», «Науково-практична діяльність кафедри».

Опубліковано: 2016-09-29

Реклама та зв’язки з громадськістю

Видавнича справа та редагування

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

Наукові розвідки студентів