ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ «ВІКІПЕДІЇ» У ЗВ’ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

  • Illia Yu. Afanasiev Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті досліджується актуальна проблема: сучасний стан та перспективи використання електронної енциклопедії «Вікіпедія», зокрема її українськомовного розділу (uk.wikipedia.org) у PR комерційних організацій.

Аналізується література та джерела з цієї проблематики, окреслюються теоретичні та практичні можливості цілеспрямованого впливу PR-фахівців на зміст «Вікіпедії», вивчається історія та сучасний стан контактів між керівництвом ресурсу та представниками PR-індустрії.

Досліджується ступінь представленості інформації про великі компанії – польські у відвідуваній поляками частині глобальної системи «Вікіпедія», українські у відвідуваних українцями розділах. Робиться припущення, що в кількісному відношенні PR-представленість польського та українського великого бізнесу у їхніх вітчизняних мовних частинах відрізняється лише незначною мірою.

Визначається методологія подальшого наукового вивчення та практичного використання української «Вікіпедії» для завдань PR-індустрії та енциклопедознавства, констатується величезний потенціал такої діяльності.

 DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2016.1.2

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Illia Yu. Afanasiev, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
Кандидат історичних наук, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю

Посилання

Bosman J. After 244 Years, Encyclopaedia Britannica Stops the Presses [Електронний ресурс] / Julie Bosman. – Режим доступу: http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/03/13/after-244-years-encyclopaedia-britannica-stops-the-presses/. – Дата доступу: 05.08.2015.

Мінченко О. Однокласники знову стали популярнішими за Facebook в Україні [Електронний ресурс] / Ольга Мінченко. – Режим доступу: http://watcher.com.ua/2013/03/05/odnoklassnyky-znovu-staly-populyarnishymy-za-facebook-v-ukrayini/. – Дата доступу: 02.08.2015.

DiStaso M. Perceptions of Wikipedia by Public Relations Professionals: A Comparison of 2012 and 2013 Surveys [Електронний ресурс] / Мarcia W. DiStaso // Public Relations Journal. – Vol. 7. – No. 3. – Режим доступу: www.prsa.org/intelligence/prjournal/documents/2013_distaso.pdf.

Грінченко В. «Вікіпедія» як елемент культури інформаційного суспільства / Віктор Тимофійович Грінченко, Тамара Олексіївна Грінченко // Вісник НАН України. – 2010. – № 10. – С. 54–63.

Чирков О. Українознавство і Вікіпедія: результати та перспективи взаємодії / Олег Чирков // Українознавство. – 2011. – № 3 (40). – С. 149–155.

Чирков О. А. Упорядкування знань з історії України за територіальною ознакою в українському сегменті Вікіпедії / О. А. Чирков // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – 2011. – Т. XXVII. – С. 347–353.

Пероганич Ю. Українська Вікіпедія – мірило потенціалу України у створенні інтелектуального продукту / Ю. Пероганич // Матеріали Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17–18 листоп. 2011 р. / Укр. Наук. центр розвитку інформаційних технологій. – 2011. – С. 83–84.

Живюк І. А. Використання соціального сервісу Вікі у сучасній освіті [Електронний ресурс] / І. А. Живюк // Теорія та методика управління освітою. – Рівне, 2010. – № 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/ttmuo/ 2010_4/10zhivme.pdf.

Жежнич П. І. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. І. Жежнич, М. Г. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 399–405.

Бондаренко А. І. Вікіпедія як дзеркало та інструмент популярності музикантів / А. І. Бондаренко // Діяльність продюсера в культурному просторі України ХХІ століття : зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 7 квіт. 2010 р. – Київ : НАКККіМ, 2010. – C. 53–57.

How popular is wikipedia.org? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org. – Дата доступу: 12.08.2015.

Giles J. Special Report Internet encyclopaedias go head to head [Електронний ресурс] / Jim Giles // Nature. – 2005: 900-01. – December 15. – Режим доступу: http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html. – Дата доступу: 23.07.2015.

Fatally Flawed. Refuting the recent study on encyclopedic accuracy by the journal Nature [Електронний ресурс] / Encyclopжdia Britannica, Inc. ; March 2006. – Режим доступу: http://corporate.britannica.com/britannica_ nature_response.pdf. – Дата доступу: 23.07.2015.

Encyclopaedia Britannica and Nature: a response [Електронний ресурс] / 23 March 2006. – Режим доступу: http://www.nature.com/press_releases/

Britannica_response.pdf. – Дата доступу: 23.07.2015.

Pegg D. Wikipedia founder attacks Bell Pottinger for ‘ethical blindness’ [Електронний ресурс] / Pegg David; Wright, Oliver / 8 December 2011. – Режим доступу: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/wikipedia-founder-attacks-bell-pottinger-for-ethical-blindness-6273836.html. – Дата доступу: 03.08.2015.

Halleck T. Wikipedia And Paid Edits: Companies Pay Top Dollar To Firms Willing To ‘Fix’ Their Entries [Електронний ресурс] / Thomas Halleck / 08 November 2013. – Режим доступу: http://www.ibtimes.com/wikipedia-paid-edits-companies-pay-top-dollar-firms-willing-fix-their-entries-1449172. – Дата доступу: 03.08.2015.

Wikipedia: Statement on Wikipedia from participating communications firms [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statement_on_Wikipedia_from_participating_communications_firms.– Дата доступу: 01.08.2015.

Вікіпедія : Історія української Вікіпедії [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енцикл. – Режим доступу: https://uk.wikipedia. org/wiki/Вікіпедія:Історія_української_Вікіпедії. – Дата доступу: 12.08.2015.

Wikipedia: Podstawowy ranking międzyjęzykowy / ranking Wikipedii na pierwszy dzień miesiąca; ranking wszystkich (288) wikipedii na 1 sierpnia 2015 r. [Електронний ресурс] // Wikipedia: wolna encyklopedia. – Режим доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Podstawowy_ranking_mi%C4%99dzyj%C4%99zykowy. — Дата доступу: 12.08.2015.

Сергій Квіт закликав науковців розвивати україномовну «Вікіпедію» [Електронний ресурс] / 22-07-15; категорія: Новини. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/22/ministr-zaklikav-naukovcziv-zrobiti-svij-vnesok-v-ukrayinomovnu-%C2%ABvikipediyu%C2%BB/. – Дата доступу: 07.08.2015.

200 найбільших компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/ratings/2. – Дата доступу: 25.07.2015.

100 największych firm w Polsce 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce-2014,ranking,175066,1,1.html. — Дата доступу: 25.07.2015.

Українська Вікіпедія [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енцикл. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія. – Дата доступу: 12.08.2015.


Переглядів анотації: 433
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2018-10-18
Як цитувати
Afanasiev, I. Y. (2018). ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ «ВІКІПЕДІЇ» У ЗВ’ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Інтегровані комунікації, (1). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/10
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю