ВИДАВНИЧІ ПОСЛУГИ В СТРУКТУРІ МЕДІА-КОНСАЛТИНГУ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • Yelizaveta Dorontseva
Ключові слова: медіа-консалтинг, PR-консалтинг, комунікаційний консалтинг, ринок інтелектуальних послуг, видавнича справа

Анотація

Медіа-консалтинг – новий малодосліджений різновид консультування на ринку інтелектуальних послуг України, що втім успішно розвивається та має значні практичні напрацювання. Саме цим і зумовлена актуальність теми дослідження, мета якого з’ясувати видавничий складник у структурі медіа-консалтингу на українському ринку інтелектуальних послуг. Об’єкт дослідження – медіа-консалтинг.

Предмет вивчення – видавничі послуги як складник медіа-консультування. Для досягнення поставленої мети було визначено перелік таких завдань: 1) вивчити досвід видавничих організацій у структурі яких є медіа-консалтингові послуги; 2) типологізувати основні видавничі послуги медіа-консультування; 3) навести перелік перспективних напрямів медіа-консалтингових послуг в структурі діяльності видавництв.

Наукова новизна полягає в тому, що авторкою вивчено медіа консалтинговий досвід у діяльності українських видавництв. Окреслено перспективи впровадження медіа-консалтингогових послуг у видавничій справі.

Для реалізації мети та завдань дослідження використано низку методів наукового пізнання. Зокрема загальнонаукові методи аналіз та синтез, метод прогнозування, системний метод.

За допомогою названих методів з’ясовано тенденції розвитку послуг медіа-консалтингу у видавничій справі, перспективи впровадження  медіа-консалтингу в структуру послуг видавничого підприємства.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.10

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ольшанский Д. в., пеньков в. Ф. политический консалтинг. санкт-петербург : питер, 2005. 448 с.

Шарков Ф. и. Консалтинг в связях с общественностью : учебник. екатеринбург : Деловая книга ; москва : академический проект, 2005. 416 с.

Шарков Ф. и. Коммуникология. основы теории коммуникации : учебник. москва : Дашков и Ко. 592 с.

Левіщенко о. с. проблеми оцінки ефективності управлінського консалтингу // Управління проектами, системний аналіз і логістика. технічна серія. 2012. вип. 9. с. 333–337. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_9_82.

Довгань л., Гудима о. Український консалтинг – проблеми росту // економіка. Фінанси. право. 2000. No 10. C. 17–19.

Верба В. А., решетняк т. І. організація консалтингової діяльності : навч. посіб. Київ : КнеУ, 2000. 228 с.

Теремко в. с. видавничий маркетинг : навч. посіб. Київ : академвидав, 2009. 272 с.

Теремко в. І. основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. Київ : академвидав, 2010. 135 с.

Скібіцький о. м. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : 75-річчю нац. авіаційного ун-ту присвячується / м-во освіти і науки України, національний авіаційний університет. Київ : центр учбової літ-ри, 2009. 404 с.

Доронцева Є. Д. Видавничі послуги в структурі медіа- консалтингу: тенденції і перспективи

Доронцева Є. Д. Класифікаційна характеристика медіа-консалтингу як сегменту українського ринку інтелектуальних послуг // Інтегровані комунікації = Integrated communications / Ін-т журналістики Київського ун-ту імені Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – вип. 1 (5). – с. 48–56.


Переглядів анотації: 292
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Dorontseva, Y. (2018). ВИДАВНИЧІ ПОСЛУГИ В СТРУКТУРІ МЕДІА-КОНСАЛТИНГУ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ. Інтегровані комунікації, (6), 64-69. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.6.10
Розділ
Наукові розвідки студентів