ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АРХІВІСТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

  • Mariia Makarova Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: архівна справа, професійна підготовка архівістів, практико-орієнтоване навчання, професійні компетенції

Анотація

У статті досліджується актуальна проблема підготовки архівістів в Україні, що набула особливої актуальності на початку 1990-х років, коли зі здобуттям незалежності розпочалося відновлення зруйнованої у 1930-ті роки наукової школи архівної справи. Авторка статті посилається на низку прийнятих в 90-х рр. законів, що створили підґрунтя для впровадження сучасних інформаційних відношень. У статті йдеться про європейські підходи до підготовки спеціалістів архівної справи, перспективи підготовки архівістів спеціальності

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Київському університеті імені Бориса Грінченка. На підставі аналізу європейських тенденцій архівної освіти наведено перелік основних її форм. Також розкрито загальні та фахові компетентності, які спрямовані на практико-орієнтоване навчання студентів, залучення їх до відповідної діяльності. Дослідниця доходить висновків, що практико-орієнтоване навчання є важливим також для кращої адаптації випускників до ринкових умов та їх працевлаштування, підвищує конкурентоспроможність молодих фахівців та їх соціальних захист.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.6

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон створює правову основу для розв’язання суто

професійних питань // архіви України. 2001. No 6. с. 3.

Про національний архівний фонд та архівні установи України : закон України. Київ, 2001. с. 4.

Боряк г. в. електронні архівні публікації в інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів //архіви України. 2002. No 4–6. с. 163.

Документи ХVI міжнародної конференції «Круглого столу архіві», Київ, 1975 // цДво України. ф. 14. оп. 2. спр. 2653.

Калакура Я. с. сучасна концепція архівознавчої

освіти // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. всеукр. конф. (19–20 лис-

топ. 1996 р.). ч. 1. УДнДіасД, 1997. с. 42–48.

Матяш ірина. роль «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata»y розвитку міжнародного співробітництва архівістів // студії з архівної справи та документознавства. 2002. Т. 8. с. 210–214.

селіверстова Катерина. організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації // студії з архівної справи та документознавства. 1999. Т. 4. с. 33–54.


Переглядів анотації: 601
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Makarova, M. (2018). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АРХІВІСТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ. Інтегровані комунікації, (6), 50-53. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.6.6
Розділ
Архівознавство та документознавство