ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

  • Viktoriia E. Soshynska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014) академічна громадськість зосереджена на особливостях компетентнісного підходу до створення та реалізації нових освітніх програм, що своєю чергою отримує продовження у розробці навчальних планів, робочих навчальних програм у закладах вищої освіти. Трактуючи поняття «компетентність» та «компетенція», багато науковців схиляються до думки, що за принципом побудови тезауруса слід використовувати «компетентність» як загальне поняття, «компетентності» як широке поняття, а «компетенція» як більш вузьке (знання, вміння, навички). У науковому повідомленні подано трактування поняття «компетентність» та «компетенція». Наведено дисципліни професійного спрямування, що формують комунікаційні компетенції у майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи спеціальності 029, передбачені у підготовці бакалаврів та магістрів у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Формування комунікаційних компетенцій здобувачів вищої освіти можна розглядати як на різних рівнях їхньої підготовки, так і в межах різних галузей знань та спеціальностей. Спільним є те, що завдяки компетенціям створюється та розвивається професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері комунікацій, що трансформується у результати навчання.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.10

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia E. Soshynska, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. наук із соц. комунік., доц. кафедри бібліотекознавства та інформології, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Rashkevych, Yu. M. (2014), Bologna Process and New Paradigm of Higher Education: a Monograph, Vydavnytstvo Lvivskoyi Politekhniky, Lviv, 168 p.

Gorbenko, G. V. (2016), “Development of bachelors’ professional competencies on advertising and public relations”, Intehrovani Komunikatsii [Integrated Communications], vol. 1, pp. 6–9.

Curriculum on Education of Higher Education Students on Educational-Professional Program: the Discipline 02 “Culture and Art”, the Specialty 029 “Information, Library and Archive Sciences”, the Educational Program 029.00.02 “Information, Library and Archives”; the Educational Level: First (Bachelor Degree) (2017), Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 4 p.

Curriculum on Education of Higher Education Students on Educational-Professional Program: the Discipline 02 “Culture and Art”, the Specialty 029 “Information, Library and Archive Sciences”, the Educational Program 029.00.02 “Information, Library and Archives”; the Educational Level: Second (Master Degree) (2017), Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 3.


Переглядів анотації: 144
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2018-12-25
Як цитувати
Soshynska, V. E. (2018). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА. Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/81
Розділ
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія