ОСОБЛИВОСТІ Й УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВИХ ВИДАВНИЦТВ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

  • Tetyana S. Jezhyzhanska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

В інформаційному суспільстві змінюється статус інформації: ця головна цінність земної цивілізації стає важливим ресурсом соціально-економічного, технологічного і культурного розвитку. Стрімкий розвиток віртуальних технологій і зростання кількості інтернет-користувачів в Україні і світі ставлять нові вимоги до комунікації кожної організації. Книговидавництва теж зобов’язані реагувати на ці процеси. Однак праць, присвячених безпосередньо комунікації видавничої організації у сучасному медіапросторі, в Україні й досі бракує. З’ясування особливостей та умов діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі є на сьогодні важливим питанням, що й становить мету цієї статті. У статті досліджується особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі. Аналізується література та джерела з цієї проблематики, окреслюються теоретичні та практичні можливості врахування тенденцій у світі сучасних медіау PR-діяльності книговидавництв. Визначаються перспективи подальшого наукового вивчення та практичного використання PR-комунікацій у діяльності видавництв. Аналіз актуальних змін сучасного інформаційного простору дозволяє зафіксувати загальні тенденції: формується нова суб’єктна й об’єктна сфери;розширюється кількість суб’єктів; створюються нові формати взаємодії всередині системи комунікацій організації і в соціумі загалом. Тобто РR-комунікація видавництва ускладнюється, з’являються нові елементи, такі як активна аудиторія, соціальні мережі як канали комунікації, промо-акції в Інтернеті та інші. РR-комунікації в інтернет-просторі є найбільш ефективним і недорогим інструментом взаємодії видавництва з активними аудиторіями. Отже, активізація РR-комунікації у сучасному медіапросторі пов’язана із появою новітніх інформаційних технологій, електронних ЗМІ, з розвитком світової мережі Інтернет. Використання електронних каналів Інтернету для комунікації з цільовою аудиторією видавничих організацій має певні переваги порівняно з традиційними ЗМІ. Водночас варто враховувати інформаційну перенасиченість медіапростору, що ускладнює шлях РR- повідомлень книговидавництв до читача.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.3

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetyana S. Jezhyzhanska, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри видавничої справи, Інститут журналістики Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Potiatynyk, B. V. (2010), Internet Journalism: a Textbook, PAIS, Lviv, 246 p.

Krainikova, T. (2012), “Mass media in the context

of global transformation of media consumption”, Visnyk

Knyzhkovoyi Palaty [Bulletin of Book Chamber], no. 6, pp.

–42.

Kaverina, A. S. (201), “The key trends in the Ukrainian

media space”, Molodyi Vchenyi [Young Scientist], no. 10

(2), pp. 200–202.

Lavrova, A. M. (2016), PR-Activity of Book Publishers

as a Factor of Interaction With Media Space, Abstract of

the PhD. diss. (filol. sci.), Moscow, 28 p.

Zhytariuk, M. G. (2008), Socio-Cultural Model of Journalism: Traditions and Innovations: a Monograph, Lviv, 416 pp.

Gvozdev, V. (2013), “Internet and the crisis of newspapers: realities and forecasts”, Ukrainian Political Sciences Associations, available at: http://politolog-ua. io.ua/s424230/volodimir_gvozdv._internet_i_kriza_gazet_

realie_ta_prognozi (accessed: 02.10.2018).

Docplayer (2015), “Media in a cross-platform environment. Prepared by TNS 2015”, available at: http:// docplayer.ru/26247363-Media-v-krossplatformennoy-

podgotovleno-tns-2015-god.html (accesses: 02.10.2018).

Shpak, V. (2013), “Development of print media, mass

information in the thematic, linguistic and regional aspects

(1990–2010)”, Istorichna Pamiat [Historical Memory], no.

, pp. 96–103.

Myroshnichenko, A. (2011), When The Newspapers

Die, Bookworld, Moscow, 224 p.

Grigorieva, V. V. (Ed.) (2016), Bookstore in Russia.

Status, Trends and Prospects of Development. Industry

Report, Federal Agency for Press and Mass Communications,

Moscow, 102 p.

MediaSapiens (2017), “The trust of Ukrainians to TV

channels and Internet media has fallen for a year – the study

of Internews”, available at: http://osvita.mediasapiens.ua/

mediaprosvita/research/za_rik_znizilas_dovira_ukraintsiv_

do_telekanaliv_ta_internetzmi_doslidzhennya_internews/

(accesses: 01.15.2018).

Mitchell, A., Gottfried, J., Barthel, M. & Shearer, E.

(2016), “The modern news consumer. News attitudes and

practices in the digital era”, Pew Research Center, available

at: http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-

news-consumer (accessed: 10.02.2018).

Institute of Mass Information (2017), Investigation

of Media Situation in the Southern and Eastern Regions of

Ukraine 2017, available at: http://imi.org.ua/monitorings/ doslidzhennya-media-sytuatsiji-v-pivdennyh-i-shidnyh-

oblastyah-ukrajiny-2017 (accessed: 02.09.2018).

The Global Shapers Survey (2017), “Shortcomings

and opportunities”, available at: www.shaperssurvey2017.org

(accessed: 10.02.2018).

The Sakharov Center (2011), “Open discussion:

blogosphere instead of the media? Efficiency, reliability

and responsibility of the new media”, available at: http://

www.sakharov-center.ru/discussions/?id=683 (accessed:

January 19, 2018).

Miroshnichenko, A. (2011), “The death of newspapers

and the virus editor”, The Sakharov Center, available at:

http://www.sakharov-center.ru/discussions/?Id=683

(accessed: 01.19.2018).

Miroshnichenko, A. (2010), “Internet viral editor and the death of newspapers”, available at: http://www.aka-media.ru/foresight/185/(accesses: February 15, 2018).


Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2018-12-25
Як цитувати
Jezhyzhanska, T. S. (2018). ОСОБЛИВОСТІ Й УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВИХ ВИДАВНИЦТВ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ. Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75
Розділ
Видавнича справа та редагування