ПРОСТОРОВІ КОНТЕКСТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СПОСІБ МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ УКРАЇНИ

  • Olena A. Rosinska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті досліджуються просторові образи, що становлять основу ментальних полів, відображених в українському інформаційному просторі. Дослідження концептів ментальної географії України є надзвичайно актуальним для сучасного українського  успільства, оскільки дає змогу чітко осмислити та окреслити ключові проблеми самоідентифікації українців, визначити та зняти гострі проблеми національного протистояння на рівні сприйняття держави як культурного феномена, поступово сформувати усвідомлення цілісності через відкидання маніпулятивних образів. Відповідно, метою статті є виявлення ключових для українського інформаційного простору просторових контекстів (ментальних мап), географічних міфів, що визначають самоусвідомлення жителів регіонів та усвідомлення іншого як співгромадянина. У процесі наукової розробки теми використано гіпотетико-дедуктивний, аналітичний методи, а також метод системного підходу. Представлений матеріал є частиною комплексного дослідження
специфіки просторових образів у текстовому комунікуванні, зокрема
художньому та медійному. На думку автора, певні просторові концепти як основа ментального поля споживача інформації позначаються на його інтерпретації цієї інформації та уможливлюють різноманітні інформаційні маніпуляції. У статті використане поняття ментальної мапи, що є ключовим для теорії ментального картографування простору. У ментальних мапах українського інформаційного простору спостерігається чітке протиставлення «Схід» – «Захід» у контексті визначення негативного й позитивного, а також закріплення певних географічних міфів, що сприймаються як аксіома й не стають предметом осмислення та переоцінки у зміненій реальності не тільки
для пересічних споживачів інформації, але й для авторів медіатекстів.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.8

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena A. Rosinska, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. філол. наук, доцент,
Інститут журналістики
Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Колесник І. Ментальні мапи як інструментарій історика [Електронний ресурс] / І. Колесник. Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/eidos/eidos_2013_7/12.pdf. – дата звернення: 21.08.2016.

Оглоблін О. думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. оглоблін // організація оборони чотирьох свобід України. – Нью-йорк, 1963. – 87 с.

Результати соціологічного дослідження, проведеного в рамках проекту «Започаткування Національного діалогу в Україні», черв. 2015 р. [Електронний ресурс].Режим доступу: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/national_dialogue/polls_for_oblasts/02_survey_ivano_

frankivsk_halychyna_ua.pdf. – дата звернення: 21.08.2016.

Схід і Захід України в контексті виборчої кампанії 2006 року: відмінності, протиріччя, перспективи єднання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/img/st_img/table/803/UCEPS_2006-03-17.pdf. – дата звернення: 21.08.2016.

Ткаченко О. Україна на ментальній мапі центрально-Східної Європи: пошуки ідентичності [Електронний ресурс] // Вісник львівського університету.2011. – Вип.35. – С. 277–287. Режим доступу:http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk35/Visnyk35_P3_09_Tkachenko.pdf. – дата звернення: 21.08.2016.

Лосєв І. Галицький міф російської свідомості [Електронний ресурс] / І. лосєв. Режим доступу: http://www.ukrcenter.com. – дата звернення: 21.08.2016.

Новости Украины [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://from-ua.com/news/177124-andruhovich-donbass-i-krim-nado-otdat-rossii.html. – дата звернення:21.08.2016.

Білокобильський О. Заручники міфологічного розуму, чи чому східноукраїнський кофлікт став можливим [Електронний ресурс] / О. Білокобильський. Режим доступу: https://uisgda.com/ua/zaruchniki_mfologchnogo_rozumu_abo_chomu_shdnoukranskij_konflkt_stav_mozhlivim.html. – дата звернення: 21.08.2016.

Мотиль О. Вмирати за донбас? [Електронний ресурс] // Українська правда. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/05/23/7109344/. -дата звернення:21.08.2016.

Вакарчук С. Сьогодні не може бути поняття «свій» і «чужий» за походженням, паспортом чи мовою [Електронний ресурс] // Українська правда.Режим доступу:http:// www.pravda.com.ua/columns/2016/05/27/7109968/.дата звернення: 21.08.2016.

Релігійна мобілізація в сучасному світі. дискусії про донбас в книгарні «Є» [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: https://uisgda.com/ua/relgjna_moblzacya_v_suchasnomu_svt._diskusya_pro_donbas_u_knigarn.html.


Переглядів анотації: 159
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2018-12-29
Як цитувати
Rosinska, O. A. (2018). ПРОСТОРОВІ КОНТЕКСТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СПОСІБ МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ УКРАЇНИ. Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/64
Розділ
Теорія і практика журналістики