НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ІСТОРІЯ, НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Sofia O. Kurban Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті вибірково класифікуються і аналізуються основні види та методи нейромаркетингових досліджень, а також розглядаються можливості розвитку нейромаркетингу в Україні.

Метою статті є аналіз нейромаркетингових досліджень і можливостей їх застосування в сучасній українській рекламі. Зазначена мета передбачаєвиконання таких завдань:

1) дати визначення поняттю нейромаркетинг;

2) дослідити історію розвитку нейромаркетингових досліджень;

3) розглянути найпоширеніші методи таких досліджень;

4) визначити основні види і напрями нейромаркетингу;

5) проаналізувати поширеність цього напряму у світі і визначити перспективи його розвитку в Україні.

У підсумку дослідження наведено такі результати:

1. Нейромаркетинг є сучасним і доволі ефективним методом просування в усьому світі. Він передбачає застосування методів неврології, які дають змогу визначити особливості споживчої поведінки людини у відповідь на різноманітні маркетингові стимули. Метою нейромаркетингових досліджень є отримання об'єктивних відомостей про особисті споживацькі вподобання без звернення до суб'єктивних даних, одержуваних традиційними маркетинговими засобами. Нейромаркетинг спрямований на забезпечення рекламних служб якісно новою інформацією про споживачів.
2. Цей напрям має нетривалу історію, проте в останні роки набуває
поширення в усьому світі. Методи нейросканування можуть бути застосовані для дослідження ефективності впливу на споживача дизайну реклами, смакових характеристик продукту, як для ефективного просування комерційних товарів та продуктів сучасного мистецтва, так і для підвищення рейтингу політичних лідерів.
3. У нашій країні методи нейромаркетингу практично не використовуються, саме тому ми можемо говорити появу лише окремих елементів цього напряму. Проте наявність необхідної технічної бази і
потенційних клієнтів дає змогу зробити припущення про те, що
нейромаркетингові дослідження в Україні можуть бути успішними і
комерційно вигідними.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.3

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Sofia O. Kurban, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка, Інститут журналістики
Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Красильников А. Б. Становление концепции нейромаркетинга / А. Б. Красильников // Проблемы современной экономики : евразийский межрегиональный науч.-аналит. журнал. – 2015. – No 1. – С. 179–181.

Берд К. Неосознанный брендинг / К. Берд // Компьютерра. – 2006. – No 46. – С. 38–39.

Линдстром М. Buyology: увлекательное путешествие в мозг современного потребителя // М. линдстром. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 240 с.

Льюис Д. Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя / Д. льюис. – Киев : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 c.

Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций / А. Трайндл. – Kиев : Альпина Паблишер, 2017. – 112 c.

Zaltman G. Neuroimagingas a marketingtool. USPTO, ed. (UnitedStates), 2000 [Електронний ресурс] / G. Zaltman, S. M. Kosslyn// [Научная библиотека Кибер ленинка]. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/neyromarketing-k-voprosu-ob-eticheskoy-sostavlyayuschey#ixzz4bs30q4nt.

Чернова М. А. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей / М. А. чернова, О. Е. Клепиков /Национальный психологический журнал. – 2012. – No1 (7). – С. 139–142.

Чернова М. А. К дискуссии о применимости нейромаркетинга / М. А. чернова, О. Е. Клепиков //Маркетинг-PRO. – 2009. – No 11–12.

Чернова М. А. Нейромаркетинг — краткий ликбез.о необходимости, нуждах и барьерах [Електронний ресурс] / М. А.Чернова, О. Е. Клепиков. – [РиП-холдинг, 1999]. —Режим доступу: http:// www.advertology.ru/ article78160.htm.

Чернова М. А. Нейромаркетинг: мифы, реальнецели и ловушки [Електронний ресурс] / М. А. Чернова, О. Е. Клепиков // [интернет-проект «Энциклопедия маркетинга»].— Режим доступу: http://www.marketing. spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm.

Чернова М. А. что такое нейромаркетинг [Електронний ресурс] / М. А. чернова, О. Е. Клепиков // [Состав.ру]. — Режим доступу: http:/ /www.sostav.ru/ articles/rus/2010/columns/trandinmarketing/.

Самоткан К. Нейромаркетинг, или Как завладеть мозгом покупателя [Електронний ресурс] / К. Самоткан.—Режим доступу: https://texterra.ru/blog/neyro-marketing-ili-kak-zavladet-mozgom-pokupatelya.html.

Маркетинг: большой толковый словарь / под ред. А. П. Панкрухина. — Москва : омега-л, 2010. —256 с.

Копейко А. А. Нейромаркетинг як механізм маніпулювання споживачем [Електронний ресурс] / А. А. Копейко.—Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41244.

Северова И. Нейромаркетинг: «за» и «против» [Електронний ресурс] / И. Северова.—Режим доступу: http://ubr.ua/business-practice/own-business/neiro-marketing-za-i-protiv-349952.

Романенко Н. Нейромаркетинг та сучасний бізнес [Електронний ресурс] / Н. Романенко // Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу: http://www. ufin. com. ua/analit_mat/sdu/106. htm.

Стельмашов А. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях [Електронний ресурс] / А. Стельмашов. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/ node/509.

Романюха С. Нейромаркетинг в России: исследовательские компании, технологии, применение [Електронний ресурс] / С. Романюха, Н. Галкина. – [Москва :ANOTHER POINT, 2017]. – Режим доступу: http://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/neyromarketing-v-rossii-issledovatelskie-kompanii-tekhnologii-primenenie/.

Neurotrend [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://neurotrend.ru/.


Переглядів анотації: 1706
Завантажень PDF: 575
Опубліковано
2018-12-29
Як цитувати
Kurban, S. O. (2018). НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ІСТОРІЯ, НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/59
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю