СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СОЦІАЛЬНИХ ОНЛАЙН-МЕРЕЖАХ

  • Oleksandr, V. Kurban Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті досліджується проблематика переходу сучасних інформаційних процесів, що відбуваються у соціальних онлайн-мережах, від формату web 3.0 до web 4.0. основи наступного формату web 4.0, на думку провідних дослідників, будуть формуватися на принципах автоматизації управління інформаційними процесами (сППУР) та системах штучного інтелекту, що базується на законах ройового мислення (запозиченого з тваринного світу). На думку автора, зазначені концептуальні аспекти мають бути адаптовані до ключових інформаційних процесів онлайн-мережевого середовища.

Актуальність роботи полягає у проблемі створення оптимальних
варіантів планування та реалізації інформаційних онлайн-мережевих процесів у вигляді розроблення, поширення або пошуку контенту, що сьогодні є мейнстримом у відповідних галузях наукового знання та прикладних аспектах їх реалізації. Особливе значення вони мають у контексті процесів інформаційних протистоянь сучасності. Такі рішення повинні мати принципово гнучкий характер та формуватися відповідно до конкретної комунікаційної ситуації з врахуванням особливостей цільових груп, об’єктів, суб’єктів інформаційних процесів та різноманітних обставин, які певним чином можуть впливати на них, посилюючи їх або послаблюючи.

Метою статті є визначення ключових елементів та напрямів роботи
застосування у онлайн-комунікаціях технологій систем підтримки прийняття управлінських рішень та ройового (штучного) інтелекту. Останні є прототипами процесів web 4.0, що вже тепер формуються у сучасних соціальних онлайн-мережах. Зазначена мета статті передбачає визначення кількох відповідних завдань, зокрема: ретроспективний аналіз досліджуваного питання; узагальнення
наявних прикладних тематичних напрацювань; розробка пропозицій вивчення досліджуваної теми.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.2

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr, V. Kurban, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. наук із соц. комунік., доцент,
Інститут журналістики Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Гаррисон Г. Выбор по Тьюрингу / Гаррі Гаррисон. – Москва: Эксмо-Пресс, 1999. – 480 с.

Курбан О. В. діагностика та моделювання PR-процесів : навч. посіб. / О. В. Курбан. – Київ : Укр. конф. журналістів, 2012. – 160 с.

Лауэр Е. Проигравшие навсегда! / Е. лауэр // Телекритика. – Київ, 2008. – No10. – С. 12–16.

Мак-Каллок У. С. логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности / У. С. Мак-Каллок, В. Питтс // Автоматы. — Москва : изд-во иностр. лит., 1956. — C. 363–384.

Миллер П. Роевой интеллект: муравьи, пчелы и птицы способны многому нас научить / П. Миллер // National Geographic Россия. — 2007. — No 8. — С. 88—107.

Миркес Е. М. Нейрокомпьютер / Е. М. Миркес. Новосибирск : Наука, 1999. – 337 с.

Пенроуз Р. Новый ум короля. о компьютерах, мышлении и законах физики / Роджер Пенроуз. – Москва : изд-во УРСС, 2005. – 256 с.

Сенченко М. Стратегія «Керованого хаосу» – головний складник інформаційно-економічної війни в Україні [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Персонал плюс [сайт]. – No 22 (173). – 2006. – Режим доступу: http://www.personal-plus.net/173/746.html.

Суботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей :[монографія] / за заг. ред. С. О. Суботіна. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. — 375 с.


Переглядів анотації: 130
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2018-12-29
Як цитувати
Kurban, O. V. (2018). СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СОЦІАЛЬНИХ ОНЛАЙН-МЕРЕЖАХ. Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/58
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю