Маніпулювання інформацією: теоретичні аспекти наукового дискурсу

  • Михайло Гришин Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: маніпулювання, медіакомунікація, масмедіа, дослідження, геополітичний контекст

Анотація

У статті обґрунтовано основні аспекти маніпулювання інформацією. Визначено, які з них стосуються мас-медіа та хто з українських і зарубіжних науковців їх досліджував. Зосереджено увагу на тому, що технології маніпуляції в медіа застосовуються для формування громадської думки, впливу на поведінку пересічних громадян та контролю за тими чи іншими наративами. Вивчення медіаманіпуляцій розвиває навички критичного мислення й підвищує медіаграмотність споживачів, що дозволяє розрізняти достовірну інформацію та маніпулятивний контент. А це дає можливість приймати правильні рішення та знижує ризик бути введеними в оману або піддатися маніпуляціям з боку оманливих медіатактик. Маніпуляції в медіа мають значну загрозу для демократичних процесів, адже фейкові новини та дезінформаційні кампанії підривають довіру громадськості, спотворюють та маніпулюють політичними наративами. Розпізнавання маніпуляцій у ЗМК дає громадянам інструменти для протидії цим загрозам. Відтак захищеними є демократичні принципи прозорості, підзвітності та поінформованої участі. Маніпуляції в медіа часто пов’язані з неетичними практиками, зокрема з поширенням дезінформації, перекручуванням фактів або використанням оманливих прийомів для створення сенсацій. Вивчення маніпуляції в медіа дає можливість журналістам стати більш обізнаними з такими тактиками та спонукають до дотримання етичних стандартів у журналістських матеріалах. Споживачі інформації, які розуміють, що таке маніпуляції в медіа, можуть перевіряти інформацію та не піддаватися впливу оманливого або упередженого контенту. Вивчення маніпуляцій у медіа має вирішальне значення для розвитку критичного мислення, захисту демократичних процесів, просування етичної журналістики, розуміння людської поведінки та зміцнення цифрового громадянства. Це дає змогу окремим громадянам і суспільству загалом орієнтуватися в складному медіаландшафті та протидіяти негативним наслідкам маніпулятивних упливів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Гришин, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант кафедри кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Bulakh, M. B. (2015). Psykholinhvistychna aspektolohiia analizu peryfraz u media: Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky [Psycholinguistic aspectology of analysis of periphrases in Media: Current Issues in Ukrainian Linguistics]. Theory and practice. Edit. ХХХІ, pp. 57–69.

Viina za realnist. Yak peremahaty u sviti feikiv, pravd i spilnot [War for reality. How to win in a world of fakes, truths, and communities]. Aviable at: https://bookinstein.ua/files/attach_files/id911648.pdf (accessed 21.06.2023).

Ivashchenko, V. L. (2021). Suchasni mediakomunikatyvni tekhnolohii [Modern Media Communicative Technologies]. Aducational manual. Kyiv, TOV “Vydavnytstvo “Rozumnyky”, 192 p.

Malaia O. Yu. (2010). Movy media: navchalnometodychnyi kompleks [Media Languages: Educational and Methodological Complex] for students of the Sociology faculty specializing in “Media Communications”. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 49 p.

Osvita i nauka u minlyvomu sviti: problemy ta perspektyvy rozvytku [Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development]. Materials of the International Scientific Conference (Dnipro, March 29–30, 2019), academic editing O. Yu. Vysotskyi. Dnipro, PE “Okhotnik”, Part II, 410 p..

Rizun, V. V. (2008). Teoriia masovoi komunikatsii [Theory of Mass Communication]: Textbook for students in the field of 0303 “Journalism and Information”. Kyiv, Vydavnychyi tsentr “Prosvita”, 260 p.

Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Dictionary of Synonyms of Ukrainian Language]. Aviable at: https://1675. slovaronline.com (accessed 05.07.2023).

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian Language]: in 11 volumes. Aviable at: http://www.inmo.org.ua/sum.html (accessed 05.07.2023).

Tatenko, V. O. (2000). Psykholohiia vplyvu: subiektna paradyhma [Psychology of Influence: Subjective Paradigm]. Scientific Studios in Social and Political Psychology. Edition 3 (6), pp. 3–18.

Cambridge Dictionary. Aviable at: https://dictionary.cambridge.org/ (accessed 05.07.2023).

Counting Lions by Katie Cotton and Stephen Walton. Aviable at: http://www.thebookbag.co.uk/reviews/ Counting_Lions_by_Katie_Cotton_and_Stephen_Walton (accessed 05.07.2023).

Boyd, D., John, Р. G. & Sacco, D. (2009). Enhancing Child Safety and Online Technologies: Final Report of the Internet Safety Technical Task Force. Carolina Academic Press.

Farkas, J. & Schou, J. (2018). Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. Edition 25 (3), pp. 298–314.

Lasswell, H. D. & Smith, P. Propaganda Technique in the World War. 233 p.

Longman Dictionary of English Language and Culture. Aviable at: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manipulate (accessed 05.07.2023).

Manipulative tactics Employed by Azerbaijani authors in online media resources. Aviable at: https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/article/view/16726/15437 (accessed 02.08.2023).

Merriam-Webster Dictionary. Aviable at: https://www.merriam-webster.com (accessed 04.07.2023)

Peter R. Neumann. The New Jihadism. A Global Snapshot. Aviable at: https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/12/ICSR-REPORT-The-New-Jihadism-A-Global-Snapshot.pdf(accessed 02.08.2023).

Pomerantsev, P. (2019). This is not Propaganda. Adventures in the War Against Reality. London, Faber & Faber Limited.

Pocheptsov, G. G. (2018). Contexts of the disinformation occurrence. Psyfactor. Aviable at: https://psyfactor.org/psyops/disinformation.htm (accessed 21.06.2023)

Pocheptsov, G. G. (2012). Informational politics and information wars: teaching method, manual. Kyiv, View at NAPA, 120 p.

Tufekci, Z., Straubhaar, J., Spence, J. & Lentz, R. G. (2012). Inequity in the technopolis – race, class, gender, and the Digital Divide in Austin. Austin, USA, University of Texas Press, 296 p.


Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Гришин, М. (2023). Маніпулювання інформацією: теоретичні аспекти наукового дискурсу. Інтегровані комунікації, (2 (16), 38-43. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2023.164
Розділ
Медіакомунікації