Особливості взаємодії Українського інституту книги із цільовою аудиторією

  • Ірина Андріївна Широкова Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Український інститут книги, цільова аудиторія Українського інституту книги, проєкти Українського інституту книги, промоція українських книг, підтримка видавничої справи

Анотація

Тема дослідження є актуальною, оскільки охоплює вивчення державної установи «Український інститут книги», яка не аналізувалася раніше і є важливою ланкою у популяризації читання та українських видань в Україні та за кордоном. Український інститут книги виконує низку ключових функцій, пов’язаних з видавничою справою, що впливає на книговидавців та читачів, тому важливою є тема взаємодії інституції зі своєю цільовою аудиторією.
Український інститут книги організовує різноманітні книжкові заходи для дітей, підлітків та дорослих, що вимагає підтримки діалогу між установою та широкою аудиторією. Це необхідно для розуміння потреб українського населення та його усвідомленості функціоналу інституції. Установа є головною в Україні щодо представлення видавничих інтересів країни за кордоном, що також потребує зворотнього зв’язку із фаховою аудиторією. Наявний досвід Українського інституту книги заслуговує на вивчення та опис, оскільки може бути суспільно корисним надбанням у контексті підвищення культури населення та популяризації української книги у світі.
Недослідженість у науковій літературі питання популяризації української книги та видавничої справи у контексті роботи профільної установи та її комунікації з населенням зумовила потребу аналізу та вивчення цих аспектів.
Мета дослідження — вивчити діяльність Українського інституту книги у контексті промоції української книги та визначити особливості взаємодії інституту із цільовою аудиторією.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на основі проведеного опитування було визначено специфіку взаємодії Українського інституту книги з широкою та фаховою аудиторіями.
У результаті проведеного дослідження вперше удосконалено теорію — розроблено типологію проєктів промоції Українського інституту книги.
У висвітленні результатів дослідження запропоновано рекомендації з проведення заходів, які позитивно позначаться на обізнаності суспільства щодо діяльності установи і на ефективності промоції книг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Андріївна Широкова, Київський університет імені Бориса Грінченка

Студентка IV курсу Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Афанасенко О.М. Читання як об’єктивний чинник розвитку книжкового ринку України. Вісник Книжкової палати. 2008. No 2. С. 9–11.

Грет Г.П. Видавнича справа України: сучасний стан і тенденції розвитку. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 2011. Вип. 31. С. 214–225.

Грет Г.П., Міненко Д.І. Реклама в системі маркетингової політики видавництва. Наукові записки. 2012. No 3 (40). С. 56–61.

Індутна К.І. Розвиток книговидавничої справи в Україні. Економіка і прогнозування. 2010. Вип. 2. С. 145–154.

Каньшина О.В. Промоція книжкових видань у мережі Інтернет. Young Scientist. 2017. No 11 (51). С. 745–750.

Копистинська І.М., Гринівський Т.С. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України. Наукові записки: соціальні комунікації. 2015. No 1 (50). С. 247–256.

Передерієнко Н.І., Копайгора О.В. Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури. Ефективна економіка. 2013. No 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2011

Савощенко А.С., Сірук М.М. Значення маркетингового комунікаційного комплексу у видавничій сфері. Формування ринкової економіки. 2013. С. 501–509.

Савчина М., Василенко Л. Вікова психологія: навч.посіб. Періодизація вікового розвитку. С. 62. URL: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/890/Savchin.pdf

Скочинець О.І. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції. Теле- та радіожурналістика. 2010. Вип. 9., ч. 1. C. 253–257.

Теремко В.І. Видавничий маркетинг: навч. посіб. К.: Академвидав, 2009. С. 206.

Ярмак Н.А. Інтернет як сучасний засіб промоції книг. ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі». 2015. С. 81–84.


Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2022-01-13
Як цитувати
Широкова, І. (2022). Особливості взаємодії Українського інституту книги із цільовою аудиторією. Інтегровані комунікації, (9), 95-102. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.16
Розділ
Наукові розвідки студентів