ФЕСТИВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

  • Nina Vernyhora Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Yaroslava Kulish

Анотація

У цьому матеріалі розкрито тему фестивальної діяльності Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Зокрема, розглянуто фестивальну діяльність з таких позицій: 1) соціальна робота; 2) профорієнтаційна робота; 3) іміджеві заходи; 4) неформальна освіта. Названо й охарактеризовано фестивалі, які навчальний заклад проводить впродовж навчального року. Вказано мету і завдання цих заходів, роаналізовано результати і напрацювання, описано роль і місце фестивальної роботи в навчальному процесі. Детальніше автори дослідження зупиняється на фестивалях кафедри видавничої справи. Спираючись на власний досвід організаційної та викладацької роботи автори роблять висновки про додаткові можливості неформальної освіти та здобуті студентами під час практичного навчання вміння, навички і фахові компетентності.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.12

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Зайцев в. П. режисура естради та масових видовищ. Київ : Дакор, 2003. 304 с.

Мрига П. н. тлумачний словник театральних термінів. тернопіль, 2011. 240 с.

Григорьева Е. И., великанова е. в. самодеятельное творчество как основа возрождения национальных культурных традиций : учеб. пособ. тамбов : изд-во тамб.

гос. техн. ун-та, 2007. 312 с.

Самойленко А. А. География туризма : учеб. пособ. 3-е изд. ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : неоглори, 2008. 359 с.

Куліш Я. О. Фестивальна діяльність в неформальній освіті студентів // соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матер. всеукр. наук.-практ. конф. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2018. с. 96–100.

Куліш я. о. Фестиваль буктрейлерів як промоція новинок книгодруку // актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі : зб. матер. ХІІ всеукр. студ. наук.-практ. конф. / м-во освіти і науки України, нтУУ «КПІ імені Ігоря сікорського». Київ, 2018. с. 52–53.

соціальна відповідальність. URL: https://studme. com.ua/14140113/ekonomika/sotsialnaya_otvetstvennost_ predpriyatiya.htm. Дата звернення: 18. 12. 2018.

Перший всеукраїнський фестиваль «Smart Blog». 2016. URL: http://ij.kubg.edu.ua/proinstytut/news/anonsidetail/115-i-vseukrainskyi-festyval-bloheriv-smart-blog.html.

Журавель Т. В., Рогозна Ю. М. Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПтнЗ // освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1–2). 2018. с. 171–187. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23725/1/T_Zhuravel_Y_ Rogozna_PLP_SPSR_IL.pdf. Дата звернення: 18. 12. 2018.

Павлик надія. теорія і практика організації неформальної освіти молоді : навч. посіб. житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 162 c.


Переглядів анотації: 225
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Vernyhora, N., & Kulish, Y. (2020). ФЕСТИВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА. Інтегровані комунікації, (6). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/128
Розділ
Науково-практична діяльність Інституту журналістики