ЖЕНЧЕНКО МАРИНА. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ: МОНОГРАФІЯ. ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ

  • Nina Vernyhora Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Сучасна видавнича галузь стрімко змінюється під впливом цифровізації та конвергенції. На підста- ві аналізу зарубіжних і вітчизняних наукових праць, широкої джерельної бази, масиву емпіричних даних у моно- графії визначено вектори цифрових трансформацій видавничої галузі, досліджено результати багатовекторних трансформаційних процесів у глобальному та загальноукраїнському вимірах; подано авторське бачення змісту та співвідношення ключових понять, що відображають цифрові трансформації видавничої галузі. Теоретичне осмислення та систематизація множини інноваційних видавничих практик дали змогу доповнити сучасну теорію видавничої справи низкою нових концептуальних положень, класифікацій, моделей тощо, на- креслити шляхи розвитку української видавничої галузі в контексті інтеграції у глобалізований видавничий простір. Для дослідників видавничої справи, соціальних комунікацій, видавців та редакторів, а також усіх, хто ціка- виться проблематикою цифровізованої видавничої галузі.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.9

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бібліографоване джерело

Женченко Марина. цифрові трансформації видавничої галузі : монографія ; за наук. ред. В. Різуна.

Київ : Жнець, 2018. 436 с.


Переглядів анотації: 348
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Vernyhora, N. (2020). ЖЕНЧЕНКО МАРИНА. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ: МОНОГРАФІЯ. ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ. Інтегровані комунікації, (6). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/124
Розділ
Рецензії, відгуки, покажчики змістів