ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА»)

  • Yelisaveta Sadurska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У межах цієї статті розглядається доцільність застосування практико-орієнтованих дисциплін під час підготовки майбутніх редакторів у вищих навчальних закладах. Головна увага акцентується на предметі
«Макетування та верстка» як одному з основних напрямів розвитку фахових вмінь майбутніх спеціалістів цієї видавничої ніші. Глибший аналіз дисципліни дозволяє визначити її внесок у формування в студентів компетентності, детально розглянути, яким саме компетенціям приділяється увага та порівняти підготовчу програму різних вищих шкіл задля виведення найбільш коректного формулювання базової навчальної програми. Розкрито загалом практичний бік підготовки редактора за допомогою нових технологій та зміни поглядів у освітньому середовищі на його роль у видавничій сфері, оскільки підготовка компетентного редактора, здатного ефективно діяти за межами навчальної аудиторії та розв’язувати типові і проблемні завдання у власній професійній діяльності є запорукою практико-
орієнтованого навчання всього процесу створення видання. Такий підхід передбачає формування середовища, в якому студенти використовують набуті теоретичні базиси для роботи над цілісним видавничим продуктом різного рівня складності. Оновлення технічної бази університетів створює платформу для введення нових дисциплін із використанням сучасних технологій, хоч проблеми на шляху цього процесу у вищих освітніх закладах досі існують. Практико-орієнтовані дисципліни дозволяють зробити навчання студентів більш пізнавально-творчим процесом, у якому їхня освітня діяльність є успішною, а знання – користуватимуться попитом. Таким чином, зі збільшенням частки предметів практичного спрямування зростає і зв'язок студент –викладач, студент – колектив, студент – професійна діяльність. На основі цих зв’язків і формується ідеальна модель конкурентоздатної особистості майбутнього спеціаліста.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.14

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yelisaveta Sadurska, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Zelinska, N. V., Ogar, E. I., Finkler, Yu. E. & Chernysh, N. I. (2002), “Contemporary editor: problems of professional education”, Naukovi Zapysky Instytutu Zhurnalistyky [Scientific Notes of Institute of Journalism], vol. 7, pp. 10–22.

Tymoshyk, M. S. (2006), “Editorial professions and

professional requirements for them”, Book for the Author,

Editor, Publisher: a Textbook, 2nd ed., Kyiv, pp. 202–220.

Polkovenko, T. V. (2016), The Education Program “Page Planning and Layout” for Students on the Discipline 0303 “Journalism and Information”on the speciality 6.030303 “Publishing and Editing”, 22 p.

Volkov, M., The Course of Page Planning and Layout, 66 p.

Ishchuk, N. M. (2015), Program of Educational Discipline “Design and Layout of Printed Products”, 7 p.

Lysenko, V. М. (2012), Introduction to Page Planning

and Layout, 93 p.

Petrenko, V. R., Olada, T. V. & Strizhak, A. A. (2006),

Page Planning and Layout: Educational Discipline, 371 p.

Fiyalka, S. B. (2015), “Modern educational technologies

in editorial education”, Obriy Drukarstva [Abrief of Printing],

vol.1, pp. 188–200.

Fokina, T. I. (2014), “Technology of media education in

education of future editors”, Mediaosvita [Media Education],

vol. 2, pp. 75–81.

Tyurikova, H. V., Filatova, O. S., Proshkina, I., Ilyina, Yu. & Semenova, E. (2008), “Organization of independent work of students - the condition of implementation of competent approach”, Vyshcha Osvita v Rosii [Higher Education in Russia], vol. 10, pp. 93–97.

Ilyashenko, O. Yu. (2004), Method of Teaching Vector Graphics in the School Course of Informatics.

Vernyhora, N. M. (2017), The Education Program “Page Planning and Layout” for Students on the Discipline “Journalism and Information” on the speciality “Publishing and Editing”, 26 p.


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2019-02-07
Як цитувати
Sadurska, Y. (2019). ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА»). Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87
Розділ
Наукові розвідки студентів