ФОРМУВАННЯ ВИДАВНИЧОГО НАПРЯМУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НОВІТНЬОГО ТРЕНДУ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

  • Olena A. Osmolovska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Видавнича галузь є своєрідним маркером, який відображає реальний стан у багатьох аспектах: культурному розвитку, соціально-економічній ситуації, стані технологічного розвитку. Новітні видавничі тренди виникають як відповідь на сучасні потреби і виклики людства та мають не лише наслідковий характер, а й певним чином формують культурні течії. В умовах світової глобалізації та активного використання цифрових технологій на порядку денному світових видавців постають такі питання, як доступність,безбар’єрність, інклюзія. Одним із найефективніших кроків на цьому шляху є розвиток та популяризація інклюзивної літератури через формування комплексного видавничого напряму. Для цього перед видавничою галуззю стоїть низка завдань: просвітницька робота серед населення, оновлення поліграфічної бази, впровадження інноваційних технологій, підготовка
професійних кадрів з інклюзивного видавничого напряму, аналітична робота, впровадження мотиваційних засобів.Статтю присвячено аналізу сучасного стану видання інклюзивної літератури у контексті формування новітнього видавничого тренду. Досліджено міжнародний досвід використання інклюзивних видань у просвітницьких цілях. У процесі дослідження, для досягнення поставленої мети, виконано такі завдання: сформульовано визначення інклюзивної літератури як окремого видавничого напряму; досліджено міжнародний досвід вивчення питання та рівень поінформованості читачів про українські інклюзивні видання; обґрунтовано доцільність комплексного виокремлення видань інклюзивної літератури в окремий напрям; виявлено здобутки та проблемні питання з окресленої теми; поставлено завдання та наведено практичні пропозиції щодо реалізації визначеного питання. Визначено особливості, проблемні питання та здобутки видання інклюзивної літератури в Україні. Зроблено висновок, що видавничий напрям інклюзивної літератури є в Україні надзвичайно актуальним з огляду на активне впровадження інклюзивної освіти та зростання читацького попиту. Ця тема є недостатньо дослідженою та має високий суспільний та науковий потенціал.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.4

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena A. Osmolovska, Київський університет імені Бориса Грінченка

канд. іст. наук, доц. кафедри видавничої справи,
Інститут журналістики Київського університету імені бориса грінченка

Посилання

Smith-D’Arezzo, W. M. & Moore-Thomas, C. (2010),

“Children’s Perceptions of Peers with Disabilities”, Teaching

Exceptional Children Plus, vol. 6, no. 3, pp. 2–16.

Quicke, J. (1985), Disability in Modern Children’s

Fiction, Croom Helm, Sydney.

Hollander, S. A. (2004), “Inclusion literature: ideasfor teachersand teacher educators”, Electronic Journal For Inclusive Education, no. 1 (8), available at: http://

corescholar.libraries.wright.edu/ejie/vol1/iss8/3/.

Gervay S. (2004), “Butterflies: youth literature as a

powerful tool in understanding disability”, Disability Studies

Quarterly, vol. 24, no. 1, pp. 1–10.

Campbell, K. (2006),“Selecting children’s books about people with disabilities”, Tennessee Libraries, vol. 56, no. 1, available at:http://www.tnla.org/?24/.

Prater, M. A. (2003), “Learning disabilities in children’s and adolescent literature: how are the characters portrayed?”, Learning Disabilities Quarterly, vol. 26, no. 1, pp. 47–62.

Lee & Low Books (2016), “Where is the diversity in publishing? The 2015 diversity baseline survey results”, available at: http://blog.leeandlow.com/2016/01/26/where-is-the-diversity-in-publishing-the-2015-diversity-baseline-survey-results/.

Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On Publishing Industry” No 318/97-вр as 05.06.1997, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/318/97-%D0%B2%D1%80).

Internet service of Ukrainian inclusive literature “Inclusive Books” (2017), “Inclusive literature”, available at: http://inclusivebooks.org.

Verkhovna Rada of Ukraine (2006), UN Convention on the rights of persons with disabilities as 13.12.2006, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.


Переглядів анотації: 169
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2018-12-25
Як цитувати
Osmolovska, O. A. (2018). ФОРМУВАННЯ ВИДАВНИЧОГО НАПРЯМУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НОВІТНЬОГО ТРЕНДУ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ. Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/76
Розділ
Видавнича справа та редагування