КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ М. КИЄВА: ЗУМОВЛЕНА ПОТРЕБА ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

  • Tetiana A. Guzenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Комунікації між органами місцевого самоврядування та громадськістю – важливий складник демократичного розвитку держави, становлення й поступу громадянського суспільства та соціально й політично активного громадянина. Революція Гідності 2014 р. активізувала українське суспільство, сприяла виникненню нових активних місцевих соціумів, які до цього майже не були представлені в політичному житті держави та фактично не були залучені до процесу підготовки і прийняття управлінських рішень на всіх рівнях суспільного життя. Відбувається злам усталеної системи взаємовідносин місцевої влади та громадськості, що дає потужний поштовх для пошуку нових моделей взаємодії та активного залучення у процес прийняття рішень щодо місцевого розвитку соціально активних громадян, громадських об’єднань і суспільних груп. У цьому контексті надзвичайно актуальною є потреба вибудовування ефективної системи взаємодії та забезпечення органами місцевого самоврядування ефективних зв’язків із громадськістю, запровадження європейських стандартів комунікації «влада суспільство», адже саме вони є релевантним чинником легітимізації управлінських рішень та забезпечують створення умов для реальної участі населення у формуванні й реалізації державної політики, насамперед у сфері місцевого самоврядування.

У статті досліджуються питання розвитку нового для українського
суспільства та органів державної влади та органів місцевого самоврядування соціального інституту – комунікацій з громадськістю –забезпечення зв’язку з місцевими громадами та створення умов щодо їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем, конкретизації понятійного апарату, принципів і правил інституціонального аналізу, розробки системи критеріїв оцінки ефективності використовуваних в органах місцевого самоврядування стратегічних моделей комунікації з громадськістю.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.1

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana A. Guzenko, Київський університет імені Бориса Грінченка
канд. наук із соц. комунік., заст. директора Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації

Посилання

Drahomyretska, N. (2015), “The modern trends of communications in public administration”, Publichne

Uriaduvannia [Public Administration], no. 1 (1), pp. 85–96.

Romanenko, E. (2014), “Dialogical interaction of the public and state authorities in the process of state policy formation”, Aktualni Problemy Derzhavnoho Upravlinnia [Current Problems of Public Administration], vol. 2, pp. 50–54.

Barovska, A. (2014), “Communication between the authorities and the public: an institutional aspect (analytical

note)”, The National Institute for Strategic Studies, available

at: http://www.niss.gov.ua/articles/293/.

Shturkhetskyi, S. (2011), Communicative Potential of Local Self-Government in Ukraine: a Monograph, TOV “Ovid”, Rivne, 148 p.

Hulai, V. (2015), “Political and communicative strategies

and practices of interaction of local governments of Ukraine and Poland”, Ukrainska Natsionalna Ideia: Realii ta Perspektyvy

Rozvytku [Ukrainian National Idea: Realities and Prospects

of Development], no. 27, available at: http://ena.lp.edu.

ua:8080/bitstream/ntb/28405/1/015-089-094.pdf.

Salii, Yu. (2016), ““Public space” will be included into

the Statute of Kyiv”, Khmarochos, available at: https://

hmarochos.kiev.ua/2016/10/03/publichniy-prostirvpishut-u-statat-kiyeva/.

Khreshchatyk (2016), “Concerning approval of the city

target program for 2016–2018 “Kyiv Information””, Decision

of the Kyiv City Council № 333 as April 14, 2016, no. 48.

The Kyiv City Council (2002), The Statute of territorial

community of the city of Kyiv № 371/1805as 28 March

, available at: http://kmr.gov.ua/uk/content/statutterytorialnoyi-gromady-mista-kyyeva.

Ukrainian Peacemaking School (2016), “Strategy

for building the common visions of local self-government

models for specific communities”, available at: http://peace.

in.ua/stratehiya-pobudovy-spilnyh-vizij-modelej-mistsevohosamovryaduvannya-dlya-konkretnyh-hromad/.

Tishchenko, I. (2017), “What is urban public space (ukr)”,

Mistosite, available at: http://mistosite.org.ua/en/articles/

shho-take-m%D1%96skyj-publ%D1%96chnyj-prost%D1%96r.

Dniprenko, N. K. & Rizun, V. V. (Eds.) (2009), Implementation of Communications in the Society, TOV Vistka, Kyiv, 56 p.

Public Participation in Decision-Making at the Local

Level: a Textbook (2012), Lenvit, Kyiv, 64 p.

Mykhailovska, O. V. (2016), “Some aspects of communicative interaction between local self-government

bodies and the public”, Naukovyi Visnyk Polissia [Scientific

Bulletin Polissia], no. 1 (5), pp. 56–63.

Barovska, A. V. (2014), Institutional Provision of

State Communicative Politics: Experience of European

Countries: Analytical Report, Series “Information Strategies”,

The National Institute for Strategic Studies, vol. 43, 72 p., pp.

–4, 4–39.

Clive, T. (2012), “London 2012: a victory in strategic communications”, Sermelo, available at: http:// www.sermelo.com/news-and-insights/post/London-2012-avictory-in-strategic-communications/26.

Nunn, M. (2016), “Problems of transition from Ukrainian authorities to inform the communication”, in Barovska, A. V. (Ed.), Proceeding of the Scientific and Practical Conference “Implementaiton of Communication of State Authorities: Challenges and Tasks”, 4 November 2015, The National Institute for Strategic Studies, Feniks, Kyiv, 192 p., available at: http://www.niss.gov.ua/

articles/2268/.


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2019-01-30
Як цитувати
Guzenko, T. A. (2019). КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ М. КИЄВА: ЗУМОВЛЕНА ПОТРЕБА ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ. Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/73
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю