РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ДОСВІД СТОЛИЧНОГО МІСТА ВАРШАВИ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

  • Tetiana A. Guzenko Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації

Анотація

Нині в Україні відбувається злам усталеної системи взаємовідносин влади та громадськості, що дає потужний поштовх для пошуку нових моделей взаємодії та активного залучення у процеси прийняття рішень щодо місцевого розвитку соціально активних громадян і суспільних прошарків, громадських об’єднань тощо. У цьому контексті надзвичайно актуальним є питання аналізу успішних моделей взаємодії «влада – громадськість» з метою забезпечення органами місцевого самоврядування умов для реальної участі населення у формуванні та реалізації політики, насамперед спрямованої на ефективне використання бюджетних коштів, вирішення місцевих проблем тощо.

У статті досліджуються питання розвитку нового для українського
суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування соціального інституту – комунікацій з громадськістю. На прикладі столиці Республіки Польща Варшави проаналізовано інституційні моделі комунікативної взаємодії з громадськістю – забезпечення зв’язку з громадянами та створення умов для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; на цій основі з’ясовано чинники, що призводять до соціально-політичної напруги; запропоновано заходи щодо підвищення довіри до владних органів різного рівня. У пропонованому дослідженні ми поставили за мету на прикладі Республіки Польща, зокрема столичного міста Варшави, проаналізувати моделі розвитку комунікацій із громадськістю – доволі нового для українського суспільства соціального інституту, що забезпечує зв’язок з громадянами та створює умови для їх реальної участі у вирішенні місцевих проблем; з’ясувати чинники, що призводять до соціально-політичної напруги, та заходи, які дають змогу підвищити довіру до владних органів різного рівня.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2017.3.1

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana A. Guzenko, Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації

канд. наук із соц. комунік.,
заст. директора Департаменту суспільних комунікацій
Київської міської державної адміністрації

Посилання

Starzyk-Durbacz, K. (2016), “O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce”, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, available at: http://stocznia.org.pl/publikacje/o-partycypacji-podsumowanie-badan-i-analiz-dotyczacych-partycypacji-obywatelskiej-w-polsce/.о

Plan Na Plan. Partycypacja w Planowaniu Miejscowym (2016), Warszawa, 71 c., available at: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/plan_na_plan_internetowy.pdf.

Probosz, M. & Sadura, P. (2011), Konsultacje w

Społeczności Lokalnej: Planowanie, Przygotowanie,Prowadzenie Konsultacji Społecznych Metodą Warsztatową, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,74 с.

Standards of Participatory Budgeting Processes in Poland (2015), Laboratory of Public Researches and Innovations “Stochnia”, Warsaw, 30 p.

“Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, available at: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje-z-ngo.

Jaworek, D., Starzyk-Durbacz, К. & Jaworek, D. (2016), “Praktycy partycypacji – kimsą i comyślą?”, available at: http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/09/Portret-praktyko%CC%81w-partycypacji.pdf.

Biuletyn Informacji Publicznejm. st. Warszawy BIP (2016), Centrum Komunikacji Społecznej (CK), avaialable at:http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/CK default.htm.

Szaranowicz-Kusz, M. (2016), „Budżet partycypacyjny w Polsce”, infos. BAS, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, nr. 1(205).


Переглядів анотації: 177
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Guzenko, T. A. (2018). РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ДОСВІД СТОЛИЧНОГО МІСТА ВАРШАВИ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА). Інтегровані комунікації, (3). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/57
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю