Компанії з найкращою репутацією у світі: соціальна відповідальність як ключовий аспект у комунікації зі стейкхолдерами

  • Олександра Дмитрівна Гондюл Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток, репутація, нефінансовий звіт, комунікаційні канали

Анотація

Актуальність статті полягає у необхідності дослідження корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) компаній та впровадженні ними сталого розвитку як інструменту для аналізу впливу КСВ на їхню репутацію. Це дає можливість проаналізувати комунікативні канали, завдяки яким відбувається висвітлення інформації про КСВ-проєкти. Відповідно дослідження КСВ та сталого розвитку компаній є важливими як для подальшого вироблення рекомендацій щодо каналів ефективної комунікації про відповідальні дії компаній та чинники, що впливатимуть на їхню репутацію.
У статті на прикладі компаній LEGO Group, The Walt Disney Company та Rolex продемонстровано вплив проєктів та програм з КСВ та сталого розвитку на репутацію компанії, проаналізовано основні соціальні мережі компаній, через які відбувається висвітлення їх КСВ-діяльності. Інструмент, за допомогою якого компанія висвітлює та демонструє свою відповідальність, — це нефінансові звіти, зазвичай за стандартами GRI, або ж звіти зі сталого розвитку, що показують, наскільки ефективно і позитивно компанія впливає на екологію, економіку та суспільство. У статті проаналізовано корпоративні
сайти, соціальні мережі та нефінансові звіти досліджуваних компаній за 2018–2019 рр.
Коли компанія створює сталу етичну політику, яка виходить за рамки державних правил, вона формує довіру своїх клієнтів. А добре спланована медіастратегія дає змогу іншим дізнатись про хід і результати проєктів та підвищити репутацію компанії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександра Дмитрівна Гондюл, Київський університет імені Бориса Грінченка

Викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Kemper Grayson (2019). How CSR Can Impact Your Online Reputation [in English]. https://thecsrjournal.in/how-csr-can-impact-your-online-reputation/

Want to Stay Relevant? Follow the Lead of These 10 Most Reputable Companies. (2020). [in English] https://www.reptrak.com/blog/want-to-stay-relevant-follow-the-lead-of-these-10-companies/

2020 Global Trends in Reputation. (2020). [in English]. https://www.reptrak.com/blog/2020-global-trends-in-reputation/

2020 Global RepTrak Study — Executive Summary. (2020). [in English]. https://www.reptrak.com/blog/2020-global-reptrak-study-executive-summary/

Winning in the New Reputation Economy. (2019). 2019 Global RepTrak. [in English]. https://ri.reptrak.com/hubfs/_PDF/Global%202019_FINAL_March4.pdf accessed

Sustainability Reporting. (2019). The LEGO Group. [in English]. https://www.lego.com/en-us/aboutus/sustainability/reporting/

The LEGO Group Responsibility Report 2018. (2018). Imagine a More Sustainable World. [in English]. https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/ blt9f56973f588882fd/ Responsibility-Report-2018.pdf

Sustainability Progress 2019. (2019). The LEGO Group. [in English].

https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt50e84da94f9209 d/The_LEGO_Group_Sustainability_progress_2019.pdf

The LEGO Group Sustainability Headlines 2019. (2019). Imagine a More Sustainable World. [in English]. https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt835cedd90b0f233b/The_LEGO_Group_2019_Sustainability_headlines.pdf

The Walt Disney Company Corporate Social Respon- sibility Update 2018. (2018). [in English]. https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf

The Walt Disney Company Corporate Social Responsibility Update 2019. (2019). [in English]. https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2020/02/CSR2019Report.pdf

Environmental Sustainability. (2019). The Walt Disney Company. [in English]. https://thewaltdisneycompany.com/environmental-

sustainability/

Perpetual Our Founding Spirit. (2019). Rolex. [in English]. https://www.rolex.org/perpetual

Rolex Awards for Enterprise. (2019). [in English].

https://www.rolex.org/rolex-awards

Perpetual Planet. (2019). Environment, Rolex. [in English]. https://www.rolex.org/environment

Rolex Mentor and Protégé. (2019). [in English]. https://www.rolex.org/rolex-mentor-protege


Переглядів анотації: 143
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-01-13
Як цитувати
Гондюл, О. (2022). Компанії з найкращою репутацією у світі: соціальна відповідальність як ключовий аспект у комунікації зі стейкхолдерами. Інтегровані комунікації, (9), 13-21. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.2
Розділ
Реклама і зв’язки з громадськістю