До питання медіаманіпуляцій в українському інформаційному просторі: контекст і огляд видання «Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців» Оксани Мороз

  • Зоя Володимирівна Шевчук Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: медіа, маніпуляція, медіаманіпуляція, інформаційна втома, інформаційний вірус, інформаційне поле

Анотація

У цій статті розглянуто проблематику медіаманіпуляцій в українському інформаційному середовищі на прикладі присвяченої цьому питанню книги Оксани Мороз «Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців». Оксана Мороз першою в Україні структуровано зібрала і розкрила технології та практики, за допомогою яких створюються медіавіруси і здійснюється маніпуляція масовою свідомістю громадян через медіа. Це українське видання вписано в загальносвітовий контекст цієї проблематики з акцентом на таких явищах, як інформаційний вибух, синдром інформаційної втоми, накопичення даних, інформаційна вразливість сучасної людини, штучний інтелект та інтеграція людини і створених нею технологій.
Проаналізовано конструктивний внесок авторки в дослідження цього питання та вирішення проблеми маніпулювання масовою свідомістю в українському суспільстві. Авторка навела багато інсайдерської інформації, напрацьованої за роки роботи за лаштунками медіа, її праця містить описи реальних механізмів і схем, за якими, в залежності від бюджету, задач та інструментів, і створюються «інформаційні віруси» або здійснюються масштабні медіаманіпуляції у власне українському інформаційному полі.
Зазначено основні чинники формування інформаційної гігієни та їхню ймовірну результативність в українському середовищі. Розуміння широким загалом тих інструментів, що використовуються задля маніпулювання масами за посередництвом різноманітних медіа, а також уміння відстежити інструментальний слід є реальним виходом із ситуації, що склалася в українському медіапросторі. Ця публікація є спробою почати обговорення та привернути увагу до насущної проблеми, що вимагає системного вирішення на рівні регуляторів медіа-ринку в Україні та активних дій з введення інформаційної гігієни в загальноукраїнському масштабі та спільних для всіх правил гри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Зоя Володимирівна Шевчук, Київський університет імені Бориса Грінченка

Старший викладач Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Посилання

Епштейн М. Політичне відлуння інформаційного вибуху. Чому дедалі більше людей відстає від людства? Збруч. 01.01.2017. URL: https://zbruc.eu/node/60657 (дата звернення: 15.05.2020).

Попович М. Бути людиною. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 336 с.

Кайку М. Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у ХХІ столітті. Л.: Літопис, 2013. 432 с.

Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение, 2004. 864 с.

Мир в 2050 году / под редакцией Дэниела Франклина и Джона Эндрюса. Москва: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. 368 с.

Мороз О. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців. К.: Yakaboo Publishing, 2020. 288 c.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов]; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. 2-ге вид. К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. 248 с.

Твердохліб О. Сутність синдрому інформаційної втоми як негативний прояв цифровізації публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 1 (36). С. 37–42.

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. 768 с.

International Data Corporation (IDC) The Digitization of the World — From Edge to Core («Глобальна цифровізація — від периферії до центру») (2018) URL: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf (Дата звернення: 15.05.2020).


Переглядів анотації: 158
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Шевчук, З. (2020). До питання медіаманіпуляцій в українському інформаційному просторі: контекст і огляд видання «Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців» Оксани Мороз. Інтегровані комунікації, (9), 28-34. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.4
Розділ
Теорія і практика журналістики