Проблеми формування та оцінювання компетентності фахівців бібліотечно-інформаційної галузі

  • Наталія Миколаївна Терещенко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: професійна компетентність, інформаційна компетентність, фахівці, бібліотекарі, оцінювання, критерії

Анотація

У статті розкрито зміст компетентностей фахівців бібліотечно-інформаційної галузі, та значення оцінювання у процесі їх формування. Для опрацювання матеріалу використовувалися методи: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. 

Узагальнено види компетентностей фахівців бібліотечно-інформаційної галузі, основними з яких є: функціональна (професійна), інтелектуальна та соціальна (соціально-психологічна). Кожна з основних компетентностей є комплексною і реалізується за допомогою інших компетентностей та умінь. Їх формування здійснюється шляхом професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування та оперативної актуалізації знань неформальними освітніми каналами.

Інформаційна компетентність та інформаційна грамотність є невід’ємною складовою у формуванні професійної компетентності працівника бібліотечно-інформаційної галузі, здатного відповідати запитам професії та потребам суспільства. Розглянуто американський досвід забезпечення інформаційної грамотності, з використанням навчальної програми з урахуванням зовнішніх змінних чинників: стандартів освіти, моделей освіти, нових технологій та можливостей і вимог суспільства до інформаційного фахівця.

Рівень професійних компетенцій постає ключовим критерієм для оцінки ефективності працівників. Оцінювання професійної компетентності фахівців бібліотечно-інформаційної галузі може розглядатися, як невід’ємний і важливий етап у структурі підготовки фахівців, також як напрям прикладного дослідження, яке спрямоване на виявлення проблем у формуванні, реалізації та розвитку компетентностей, пошук шляхів їх розв’язання.

Проаналізовано та узагальнено різні бачення щодо критеріїв оцінювання компетентності та ефективності роботи. Результати оцінювання професійних компетенцій бібліотечних фахівців дають уявлення про сприйняття та ставлення користувачів та суспільства до результатів діяльності бібліотек та їх персоналу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Терещенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Канд. пед. наук, доц. кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Spirin, О., (‎2012) «The problem of development of information competencies of library workers»: methodical recommendations [Electronic resource] / О. Spirin, M. Ivanova, 16 р. – available at: http://lib.iitta.gov.ua/1867/2/Метод_рек_інформат_компет_бібліотекарів.pdf]

Korzhik, N.(2017) «Professional Competencies of the 21st Century Librarian /N. Korzhik // Visnyk Knyzhkovoyi palaty, vol. 6, Р.12-15.

Innovative forms of training for library staff: Guidelines, tips, (2013), [Electronic resource] / Compiled by: I. M. Khmara, I. M. Palatash. – Uzhhorod, vol. 4, 30 р. - available at: https://zodub.uz.ua/vydav/download/faxovyj_bloknot_4.pdf

Hromnytsʹka, N. (2016), «Modern methods and forms of library user service» [Electronic resource] / N. Hromnytsʹka, Zhytomyr, Р.96-102. – available at: http://library.zu.edu.ua/doc/hromnytska.pdf

Onyshchenko, О. (2015), «Problems of libraries adaptation in digital culture conditions» [Electronic resource] / О. Onyshchenko // Bibliotechnyy visnyk (Library Bulletin), vol. 6, Р. 3-7. – available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_3.

Balovsyak, N. (2006) «Structure and content of information competence of the future specialist» [Electronic resource] / N. Balovsyak // DSpace at library NPU Dragomanova, – vol. 4. – available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/888/1/30.pdf

Patti S. Caravello, Chair, Eloisa Gomez Borah, Judith Herschman, Eleanor Mitchell. «Information Competence at UCLA: Report of a Survey Project», /UCLA Library, (2001). – available at: https://escholarship.org/uc/item/4v06j4z5

Information Literacy Competency Standards for Higher Education/ ALA, Chicago, Illinois, (2000). – available at: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency).

Information Literacy Standards & Models, (2011). – available at: https://www.slideshare.net/ClaudioLaferla/information-literacy-standards

Kislaya, I., (2008), «Approaches in Forming Informational Competence of Secondary School Teachers» / І. Kislaya, Information technology in education, vol. 2, Р. 110-113.

Kot, A.Ye. (2012), “Methodological approaches to assessing the conditions and factors of development of labor and management's mentality”, Naukovi pratsi MAUP, vol 4 (35), P.197-202.

Kolyada, M. (2011), «Criteria for evaluation and formedness of the basic levels of professional competence in future professionals in information security» [Electronic resource] / М. Kolyada, Collection of scientific papers «Bulletin of postgraduate education», Donetsʹk, vol. 4 (17), P.69-77. – available at: file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0/Downloads/Vpo_2011_4_11.pdf

Nevo, D. (1986) «Evaluation in Education: Meaning, Roles and Methods», Megamot, Tel Aviv, Israel.

Breisig, T. (2007), «Personal leadership, Miarbeiteresprach», target agreements, Frankfurt am Main, Germany.

Salamatov, V. (2013) «Methods rapid assessment of the quality of administrative management», Viche, no. 10, P.18-22.


Переглядів анотації: 189
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2020-10-01
Як цитувати
Терещенко, Н. (2020). Проблеми формування та оцінювання компетентності фахівців бібліотечно-інформаційної галузі. Інтегровані комунікації, (8), 101-109. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.2.14
Розділ
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія