Неформальна освіта студентів журналістських спеціальностей (на прикладі фестивальної діяльності Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка)

  • Ярослава Куліш
Ключові слова: фестивальна діяльність закладу вищої освіти, іміджеві заходи Інституту журналісти- ки, соціальна робота, профорієнтаційна робота, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі неформальна освіта спрямована на виховання та навчання студентства. Така освіта організовується поза межами навчальних програм. Неформальна освіта надає широкі можливості для поглиблення професійних компетенцій за допомогою інноваційних підходів.

Фестивалі можуть взяти на себе особливу відповідальність у представленні та просуванні себе як неформального способу освіти студентів, які обрали журналістику як сферу діяльності та майбутнього працевлаштування. Фестивальна діяльність сьогодні є одним із засобів набуття студентами практичного досвіду, але серед наукової громади розглядається зокрема як мистецький напрям і досі не висвітлювалася у освітньому аспекті.
Участь студентів у організаційній роботі над фестивальними проєктом дає змогу вдосконалити навички, поглибити знання та фахові компетенції, такі як: планування та організація командної діяльності, вирішення проблем, генерування нових ідей тощо.

Недослідженість цього питання в науковій літературі, потреба у професійних компетентних фахівцях у журналістській сфері діяльності, відсутність чіткої поетапної моделі побудови організаційного процесу зумовила виникнення необхідності дослідити фестивальну діяльність не як мистецький напрям, а як різновид неформальної освіти.

Мета дослідження – вивчити фестивальну діяльність як різновид неформальної освіти студентів журналістських спеціальностей. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі проаналізованих проєктів було розроблено ефективну модель організації студентських фестивалів.

У результаті проведеного дослідження вперше удосконалено теорію – проаналізовано та сформульовано поняття фестивальної діяльності як форми неформальної освіти студентів. У висвітленні результатів дослідження запропоновано також методи взаємодії формальної та неформальної освіти студентів журналістських спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Куліш

Студентка ІV курсу Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Посилання

Pavlyk, N. P. (2017), Theory and Practice of Organizing Non-Formal Youth Education: a Textbook, Vydvo ZhDU named after I. Franko, Zhytomyr, 162 p.

Goleman, D. (1995), Emotional intelligence, New York: Bantam Books, 352 р.

Zhuravel, T. V. & Rogozna, Yu. M. (2018), “Informal education as a tool for enhancing the leadership potential of students of vocational and technical high schools”, Osvitolohichnyi Dyskurs: Elektronne Naukove Fakhove Vydannia (1–2) [Educational Discourse: an Electronic Scientific Professional Edition (1–2)], pp. 171–187, available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6028/

Zaitsev, V. P. (2003), Direction the Stage and Mass Spectacles, Dokor, Kyiv, 304 p.

Mryha, P. N. (2011), A Difinition Dictionary of Theatrical Terms, Ternopil, 240 p.

Grigorieva, E. I. & Velikanova, E. V. (2007), Amateur Art as a Basis for Revival of National Cultural Traditions: a Textbook, Izdatelstvo Tamb.gos.techn. un-ta, Tambov, 312 p.

Samoilenko, A. A. (2008), The Geography of Tourism: a Textbook, Feniks, Rostov on Don; Neoglori, Krasnodar, 359 p.


Переглядів анотації: 170
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2020-04-30
Як цитувати
Куліш, Я. (2020). Неформальна освіта студентів журналістських спеціальностей (на прикладі фестивальної діяльності Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка). Інтегровані комунікації, (7). https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.7.18
Розділ
Наукові розвідки студентів