Науково-дослідні центри України з проблем бібліотекознавства

  • Олена Воскобойнікова-Гузєва Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2099-0000
Ключові слова: бібліотека, бібліотекознавство, наукова школа, науково-дослідний інститут, наукові дослідження.

Анотація

Статтю присвячено аналізу діяльності провідних науково-дослідних установ у галузі бібліотекознавства в Україні на сучасному етапі. З використанням методологічної бази системного підходу та методики контент-аналізу наукових публікацій і ресурсів відкритого доступу, автор досліджує здобутки українського бібліотекознавства. Мета статті – аналіз основних напрямів діяльності наукових установ галузі у 2010-х рр., проблематики дисертаційних досліджень, спрямованих на вдосконалення діяльності бібліотечного соціального інституту, розвиток фахової комунікації через наукові заходи та періодику. Серед основних об’єктів дослідження – Інститут бібліотекознавства, Інститут інформаційних технологій та Центр досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України. У статті також проаналізовано здобутки наукових шкіл Харківської державної академії культури, Київського національного університету культури і мистецтв, Національного університету «Львівська політехніка». Зроблено висновок, що до основних тенденції бібліотекознавчих досліджень, здійснених у науково-дослідних центрах – провідних бібліотеках та закладах вищої освіти України, можна віднести: розвиток міждисциплінарних досліджень, в яких бібліотечний соціальний інститут постає активним складником суспільних комунікацій, глобальних інформаційних обмінів
та інформаційних впливів; появу досліджень, присвячених науково-інформаційному супроводу галузевої науки (освітянської, аграрної) в умовах євроінтеграції та глобалізаційних процесів; дослідження бібліотеки з позицій медіапростору, зокрема в системі суспільного використання соціальних медіа, або як рівноправного партнера з його творення; підсилення уваги до взаємодії та скоординованого формування консолідованих інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв. Продовженням дослідження може стати вивчення досвіду і перспектив міжнародного співробітництва у сфері наукової діяльності у галузі бібліотекознавства, а також бібліотекознавчої проблематики, яка висвітлюється у засобах наукової комунікації – у фахових виданнях, на наукових форумах тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Воскобойнікова-Гузєва, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Д-р наук із соц. комунік., ст. наук. співробіт., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), About the approval of the Strategy development of the library business for the period up to 2025 «Qualitative changes in libraries to ensure sustainable development of Ukraine», 23 March 2016, Kyiv, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80 (accessed: 01 June 2019).

Dubrovina, L. A. & Onyshchenko O. S. (2009), «The library business of Ukraine in the XX century», monograph, Kyiv, 535 p.

Voskoboinikova-Huzieva, O. V. (2014), «Strategies of the development of the librarian-informational field of Ukraine: genesis, conceptions, modernization», monograph, Kyiv: Akademperiodyka, 362 p.

Scientific activity of V.Vernadsky National Library of Ukraine (2014–2018), available at: http://nbuv.gov. ua/node/4660 (accessed: 01 June 2019).

Vasylenko, O. M. (Ed.) (2017), «Information and communication activities scientific libraries in the conditions of development of knowledge society», monograph, Kyiv, 410 p.

Center for Social Communications Research NLUV, available at: http://nbuviap.gov.ua/ (accessed: 01 June 2019).

Department of Library Science, available at: https://cutt.ly/Nt2U7ao (accessed: 01 June 2019).

Scientific research, available at: https://cutt.ly/1t2UZ2L (accessed: 01 June 2019).

Areas of research, available at: http://dnsgb.com.ua/research_areas.html (accessed: 01 June 2019).

Verhunov, V. A. (Ed.) (2019), «National Scientific Agricultural Library National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine in the information society: information and library support the domestic agrarian sector», monograph, available at: https://cutt.ly/wt2UNJN (accessed: 01 June 2019).


Переглядів анотації: 405
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2020-04-15
Як цитувати
Воскобойнікова-Гузєва, О. (2020). Науково-дослідні центри України з проблем бібліотекознавства. Інтегровані комунікації, (7). https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.7.11
Розділ
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія