Практичні засади редагування перекладів

  • Марина Василівна Александрович Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5604-6361
Ключові слова: редагування, перекладний текст, адаптація, уніфікація, транслітерація.

Анотація

У статті зібрано та проаналізовано деякі практичні засади для редагування перекладних текстів, проілюстровані наочними прикладами. Редагування перекладних текстів відрізняється від редагування авторських текстів, бо фокус роботи зміщується з того, як найвлучніше передати меседж авторки(а) мовними засобами, до того, як найвлучніше передати сформований текст авторки(а), висловлений мовою оригіналу, засобами іншої мови (української). Постає питання універсальності редакторки(ра): чи повинна(нен) вона/він знати мову оригіналу, щоб ефективно впоратися з редагуванням. Редакторці(ові) перекладного тексту варто принаймні орієнтуватися в мові оригіналу – знати основні особливості фонетики, граматики та синтаксису. Редактор(ка) повинен(на) тримати особливу увагу на таких аспектах, як: на лексичному рівні – слова-міжмовні омоніми, транслітерація власних назв, засилля присвійних займенників, переклад чи адаптація лакун; на синтаксичному рівні – дієслово-зв’язка, порядок слів у реченні, логічний наголос, звертання, спрощення синтаксичної конструкції. Необхідним аспектом є уніфікація певних повторюваних елементів у тексті перекладу: звертань (місіс – пані, містер – пан тощо), одиниць вимірювання довжини, маси, площі, часу, об’єму та ін. (миля – кілометр, фунт – кілограм тощо), транслітерованих власних і загальних назв (Facebook чи фейсбук тощо). Дотримання розглянутих у статті принципів транслітерації, уніфікації, адаптації, лексичних та синтаксичних аспектів редагування перекладних текстів сприятиме підвищенню якості видання перекладних книжок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Василівна Александрович , Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Канд. наук із соц. комунік., доц. кафедри видавничої справи, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Посилання

Publishing production in Ukraine in 2018, available at: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2018.htm (accessed: 1 August 2019).

Publishing production in Ukraine in 2019, available at: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2019.htm (accessed: 1 February 2020).

Fundamentals of translation editing theory (2010), Lecture lecturer, compiler O. V. Rebrii, Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 88 р.

Koptilov V. V. (2002) «Theory and practice of translation», Tutorial, Kyiv: Yunivers, 280 р.

Nepyivoda N. F. (2000) «Editor-in-Chief: Ukrainian language advisor», Kyiv, 235 р.

Partyko Z. V. (2011) «General editing: regulatory framework», Tutorial, 2nd ed., remaking. and ext., Lviv: VF «Afisha», 640 р.

Strikha M. (2006) «Ukrainian translation: between literature and national creation», Kyiv: Fakt, р. 344.


Переглядів анотації: 507
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Александрович , М. В. (2019). Практичні засади редагування перекладів. Інтегровані комунікації, (7), 38-41. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.7.5
Розділ
Видавнича справа та редагування