ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

  • Julia Myshko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Соціокультурна діяльність сучасної бібліотеки, яка включає в себе культурно-просвітницьку, дає змогу максимально повно презентувати широкому читацькому загалу багатогранну діяльність конкретної бібліотеки, розкривати багатство її ресурсів, поширювати нові знання. Культурно-просвітницька діяльність – це система спеціальних заходів та цілеспрямованої діяльності щодо організації дозвілля, яка має на меті формування у громадян високої духовної культури і моральних якостей. Закономірності цього виду діяльності полягають у відповідності заходів, які поєднуються загальною метою і завданням культурно-виховної та просвітницької роботи, відповідають конкретному змісту, методам і формам, специфіці та умовам життя громадян, складу аудиторії, культурним потребам, часу та місцю їх проведення, рівню підготовки організаторів, наявним можливостям матеріально-технічного забезпечення бібліотек. Культурно-просвітницька діяльність дитячих бібліотек сприяє розвитку популяризації читання серед дитячої аудиторії, а також, заохочує дітей до відвідування бібліотек. Кожна бібліотечна установа, призначена для маленьких користувачів, щорічно проводить безліч масових і просвітницьких заходів. Для того, щоб урізноманітнити програму цього виду діяльності, керівники та організатори вдаються до використання різних форм та видів робіт. У статті обґрунтовано доведено, що основною характерною рисою, яка об’єднує всі види культурно-просвітницької діяльності є те, що вони спрямовані на розвиток та популяризацію дитячого читання, а також збільшення читацького контингенту бібліотек. На підставі аналізу діяльності п’яти потужних вітчизняних бібліотек для дітей – Національної бібліотеки України для дітей, Львівської обласної бібліотеки для дітей, Харківської обласної бібліотеки для дітей, Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка, Чернігівської обласної бібліотека для дітей, автором створено перелік основних форм культурно-просвітницької діяльності дитячих бібліотек. Найбільш популярними та найчастіше використовуваними формами робіт виявились театралізовані вистави; навчальні заняття; конкурси, акції, проекти; фестивалі; презентації; ігри, квести, флешмоби; виставки, екскурсії. У процесі аналізу автором визначено форми заходів, які можна вважати інноваційними. Інноваційні заходи поділено на заходи технологічного спрямування, соціально-психологічного впливу, інформаційно-комунікаційного та мистецького спрямування.

DOI: 10.28925/2524-2644.2018.6.5

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кирій С. Культурно-просвітницька діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як засіб розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу // Бібл. вісн. 2013. № 4. С.

–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_4_10.

Дата звернення 20.11.2017.

Культурно-просвітницька діяльність // Бібліотека коледжу Сумського Національного Аграрного університету. URL: https://sites.google.com/site/azkniga09/

kulturno-prosvitnicka-dialnist. Дата звернення 06.12.2018.

Львівська обласна бібліотека для дітей. URL:

http://lodb.org.ua. Дата звернення 06.12.2018

Мишко Ю. Інноваційні форми культурно-просвітницької діяльності у дитячих бібліотеках світу : матер.IV

Всеукр. студ. конф.[«Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті»] / М-во освіти і науки, КУ імені Бориса Грінченка.

Київ : КУ імені Бориса Грінченка, 2018.

Національна бібліотека України для дітей. URL:

http://www.chl.kiev.ua. Дата звернення 06.12.2018.

Харківська обласна бібліотека для дітей. URL:

http://bibl.kharkiv.ua. Дата звернення 06.12.2018.

Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені

Т. Г. Шевченка. URL: http://odb.km.ua. Дата звернення

12.2018.

Чернігівська обласна бібліотека для дітей. URL:

http://ostrovskogo.com.ua. Дата звернення 06.12.2018.


Переглядів анотації: 1386
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2020-01-14
Як цитувати
Myshko, J. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ. Інтегровані комунікації, (6). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/120
Розділ
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія