КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІА-КОНСАЛТИНГУ ЯК СЕГМЕНТУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

  • Yelizaveta D. Dorontseva Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Медіа-консалтинг є новим, а тому малодослідженим, різновидом консультування на ринку інтелектуальних послуг України. Утім, варто зауважити, що цей вид діяльності підкріплений значною практичною базою, що ґрунтується на діяльності фахівців цієї сфери. Теоретичним підґрунтям можуть слугувати дослідження з консалтингу загалом, адже вони розглядають аспекти, спільні для усіх сфер конcультування, у тому числі медіа-консалтингу. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що у ній пропонується конкретне визначення медіа-консалтингу, наводяться його характерні особливості, аналізується співвідношення понять «медіа-консалтинг», «PR-консалтинг» та «комунікаційний консалтинг». У науковій роботі пропонується також типологія медіа консалтингових послуг за функціями та типологія компаній, що надають такі послуги, за масштабом діяльності. Мета дослідження: вивчити українські реалії і особливості медіа-консалтингу як підґрунтя для нового напряму діяльності у секторі видавничої справи. Для досягнення поставленої мети було визначено перелік таких завдань: 1) конкретизувати поняття медіа-консалтингу; 2) створити типологію основних послуг в структурі медіа-консалтингу; 3) виявити перспективи впровадження медіа-консалтингових послуг в структурі діяльності видавництв. Для реалізації мети та завдань дослідження використано низку методів наукового пізнання. Аналіз та синтез застосовувався для розкриття суті поняття медіа-консалтинг. Аналіз діяльності медіа-консалтингових організацій дозволив з’ясувати специфіку видавничих послуг у структурі медіа-консалтингу. Використання системного методу дозволило систематизувати медіа -консалтингові послуги за методами та створити класифікацію компанії, що надають такі послуги, за масштабами діяльності. Метод прогнозування дозволив описати перспективи впровадження медіа-консалтингових послуг в структурі діяльності видавництв.

DOI: https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.5.8

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yelizaveta D. Dorontseva, Київський університет імені Бориса Грінченка

IV year student, Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University

Посилання

Levishchenko, O. S. (2012), “The problems of assessment of management consulting efficiency”, Upravlinnia Proektamy, Systemnyi Analiz i Lohistyka. Tekhnichna Seriia [Project Management, System Analysis and Logistics. Technical Series], no. 9, pp. 333–337, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_9_82.

Teremko, V. S. (2009), Publishing Marketing: a Textbook, Akademvydav, Kyiv, 272 p.

Skibitskyi, O. M. (2009), Innovation and Investment Management: a Textbook, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Aviation University, Center for Educational Literature, Kyiv, 404 p, pp. 402–404.

Marusjeva, I. V. (2014), Communication Management in Questions and Answers (Preparation for Exams): a Textbook, Berlin: Direct-Media, Moscow, 214 p.

Olshanskyi, D. V. & Penkov, V. F. (2005), Political Consulting, Piter, St. Petersburg, 448 p.

Shadrina, L. Yu., Soboleva, I. A. & Yakimovich, V. A. (2014), “The problem of assessment of consulting efficiency in the system of public relations”, Universum:Obshhestvennye Nauki : Jelektronnnyj Nauchnyj Zhurnal [Universum: Social Sciences: Online Scientific Journal], no. 8 (9), available at: http://7universum.com/ru/social/archive/item/1550 (accessed: Feb 15, 2018).

Dovhan, L. P. & Hudyma, O. (2000), “Ukrainian consulting – the problems of growth”, Ekonomika. Finansy. Pravo [Economics. Finances. Law], no. 10, pp. 17–19.

Teremko, V. S. (2010), The Basic Principles of Publishing Business: a Textbook, Akademvydav, Kyiv, 135 p.

Ponomareva, G. I. (2013), “PR-consulting as an effective way of communication in the service sector”, Sovremennye Tendencii v Jekonomike i Upravlenii: Novyj Vzgljad [The Modern Trends in Economics and Management: a Fresh Approach], no. 19, pp. 40–44.

Verba, V. A. & Reshetniak, T. I. (2000), Management of Consulting Activities: a Textbook, KNEU, Kyiv, 228 p.


Переглядів анотації: 427
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2019-02-18
Як цитувати
Dorontseva, Y. D. (2019). КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІА-КОНСАЛТИНГУ ЯК СЕГМЕНТУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Інтегровані комунікації, (5). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/109
Розділ
Наукові розвідки студентів