«Інтегровані комунікації» – електронний науковий журнал Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. У журналі публікуються оригінальні завершені статті та наукові повідомлення з досліджень у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, медіапродюсування.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2024 року №220 електронний науковий журнал «Інтегровані комунікації» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії у галузі соціальних комунікацій за спеціальністю 061 Журналістика.

Інформація про засновника
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 

Рік заснування - 2016.

Періодичність виходу журналу - двічі на рік.

ISSN 2524-2652 (Online)

УДК 070+659

DOIhttps://doi.org/10.28925/2524-2644

Журнал реферується, індексується та зберігається в:

DOAJ
Google Scholar