«Інтегровані комунікації» – електронний науковий журнал Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. У журналі публікуються оригінальні завершені статті та наукові повідомлення з досліджень у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, медіапродюсування.

Інформація про засновника
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 
 
Журнал реферується, індексується та зберігається в:

DOI:  https://doi.org/10.28925/2524-2644