Sadurska, Y. «ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ ‘МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА’)». Інтегровані комунікації, вип. 4, Лютий 2019, https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87.