Стамбол, І. «Міжнародна діяльність кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка». Інтегровані комунікації, вип. 2 (12), Грудень 2021, с. 44-47, doi:10.28925/2524-2644.2021.2-12.5.