Ivashchenko, V. «ПОНЯТТЯ "ЕТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ" У КОРЕЛЯЦІЇ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ». Інтегровані комунікації, вип. 6, Січень 2020, https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122.