[1]
Н. Вернигора і С. Хомінський, «Наукова та проєктна діяльність кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (всеукраїнські та міжнародні проєкти, стажування)», ІК, вип. 2 (12), с. 26-30, Груд 2021.