Sadurska, Y. (2019) «ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ ‘МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА’)», Інтегровані комунікації, (4). доступний у: https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87 (дата звернення: 1Грудень2022).