IVASHCHENKO, V. ПОНЯТТЯ "ЕТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ" У КОРЕЛЯЦІЇ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ. Інтегровані комунікації, n. 6, 16 Січ 2020.