VOSKOBOINIKOVA-HUZEVA, O. V. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗБАНАЦЬКОЇ О. М. «РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ МОВ У ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ БІБЛІОТЕК І АРХІВІВ». Інтегровані комунікації, n. 5, 15 Лют 2019.