Sadurska, Y. (2019). ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА»). Інтегровані комунікації, (4). вилучено із https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87