Збанацька, О. (2022). Рецензія на монографію Добровольської В.В. «Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією». Інтегровані комунікації, (9), 83-85. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.13