Куліш, Я. (2020). Неформальна освіта студентів журналістських спеціальностей (на прикладі фестивальної діяльності Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка). Інтегровані комунікації, (7). https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.7.18