Макарова, М. (2020). Рецензія на каталог виставки «Старовинна гравюра у фондах Одеської національної наукової бібліотеки». Інтегровані комунікації, (7). https://doi.org/10.28925/2524-2644.2019.7.17