(1)
Vernyhora, S. M. ШПАК В. І. ПОЛІГРАФІЯ: КНИГА РЕДАКТОРА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ. ІК 2018.